Sekce živností a řemesel

Cílem Sekce živností a řemesel je zastřešení živnostenského podnikání v České republice, vytváření příznivých podmínek pro rozvoj živnostenského podnikání. Záměrem sekce je zastupovat a hájit zájmy osob samostatně výdělečně činných ve vztahu s orgány státní správy a představiteli místních samospráv. V neposlední řadě se také podílí na zvyšování konkurenceschopnosti, vytváření etických pravidel a dalších s tím souvisejících činností.

Členskou základnu sekce tvoří zástupci členských firem Hospodářské komory České republiky.

Kontakty:
Předseda sekce:

Roman Pommer
E-mail: pommer-roman@komora.cz

Tajemnice:

Lucie Košanová
E-mail: kosanova@komora.cz
Tel.: 266 721 401, mobil: 724 613 101

Publikace