Sekce živností a řemesel

Cílem Živnostenské sekce HK ČR je zastřešení živnostenského podnikání v České republice, vytváření příznivých podmínek pro rozvoj živnostenského podnikání. Záměrem sekce je zastupovat a hájit zájmy osob samostatně výdělečně činných ve vztahu s orgány státní správy a představiteli místních samospráv. V neposlední řadě se také podílí a zvyšování konkurenceschopnosti, vytváření etických pravidel a dalších s tím souvisejících činností.

Členskou základnu živnostenské sekce tvoří zástupci členských firem Hospodářské komory České republiky.

Kontakty:
Předseda sekce:

Roman Pommer
E-mail: pommer-roman@komora.cz

Tajemnice:

Ilona Zelenková
E-mail: zelenkova@komora.cz
Mobil: 739 464 807

Publikace