Zahraniční sekce

Zahraniční sekce se zabývá problematikou hospodářských vztahů se zahraničím. Spolupracuje s představiteli parlamentu, ústředních úřadů, relevantních agentur, bank, oborových asociací a svazů a s dalšími klíčovými aktéry v tuzemsku i v zahraničí.

Projednává proexportní politiku státu, priority českého zahraničního obchodu, podmínky financování a pojišťování obchodních operací, zřizování a čerpání fondů na podporu exportu, vznik a působení zahraničních sítí, otázky daní, cel a celního řízení apod.

Sekce zřizuje a metodicky řídí teritoriální výbory a pracovní skupiny komory. Průběžně iniciuje, resp. sleduje uzavírání dlouhodobých dohod se zahraničními partnery komory.

Vyjadřuje se také k plánům akcí zahraničních útvarů komory – k vysílání a přijímání podnikatelských misí, k pořádání odborných seminářů, k činnosti podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu a k dalším činnostem komory na podporu zahraničních vztahů.

Kontakty:

Předseda sekce:
Ing. Ilja Mazánek
email: mazanek@transcon.cz

Tajemník sekce:
Ing. Petr Talafús
email: talafus@komora.cz
telefon: 266 7241 499

Publikace