Vnitřní sekce

Vnitřní sekce byla ustavena pro potřeby nastavení pravidel vnitřního fungování Hospodářské komory a jejích složek. Sekce se schází dle potřeby a projednává návrhy na novely vnitrokomorových norem a podněty z komorové sítě. Vnitřní sekce se také zabývá řešením konkrétních témat a požadavků ze strany jednotlivých komor či společenstev při jejich fungování a vydává doporučený výklad vnitřních norem.

Vnitřní sekce také pravidelně připravuje školení o vnitřních normách komory pro zaměstnance úřadů komor a společenstev.

V případě potřeby můžete Vnitřní sekci kontaktovat prostřednictvím tajemníka sekce.

 

Kontakty:

předseda sekce:

Radek Jakubský

e-mail: jakubsky@komora.cz

 

tajemnice sekce:

Ivana Hrdinová

tel.: 724 613 972

e-mail: hrdinova@komora.cz

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/