Sekce životního prostředí

Sekce životního prostředí je sekcí, která na HK ČR působí již řadu let. Má ustavenu jednu pracovní skupinu Vodárenství, jejíž náplní je regulace odvětví vodárenství a kanalizací a také adaptace na sucho.

Hlavním cílem je pomoci zajistit pro členy HK ČR, a obecně pro celou podnikatelskou sféru v ČR, nastavení společensky a ekonomicky přijatelných pravidel v oblasti životního prostředí tak, aby nebyla ohrožena jejich ekonomická stabilita a konkurenceschopnost na evropském i globálním trhu.

Sekce si zejména klade za úkol vytvářet pro HK ČR kvalifikovaná stanoviska k připomínkování připravovaných právních předpisů v oblasti životního prostředí tak, aby se zamezilo nadbytečnému navyšování administrativní a ekonomické zátěže pro české podnikatele, nejčastěji pak při transpozici práva EU do českého právního řádu.

Priority sekce jsou:

  • oběhové hospodářství;
  • Modernizační fond a Just transition fund;
  • staré ekologické zátěže;
  • ochrana klimatu;
  • Zelená dohoda pro Evropu;
  • a další

Kontakty:

Předseda sekce:
Mgr. Jan Mraček
e-mail: mracek-jan@komora.cz

Tajemnice sekce:
Radka Mašková
e-mail: maskova@komora.cz