Sekce zaměstnanosti a trhu práce

Cílem Sekce je reagovat na aktuální dění a pomáhat kultivovat prostředí pracovních vztahů včetně trhu práce a přispět tak ke zlepšení právního a podnikatelského prostředí v České republice.

Sekce spolupracuje s organizacemi a institucemi zabývajícími se rozvojem lidských zdrojů a pracovněprávními vztahy.

Legislativní podněty Sekce prosazuje především formou připomínkování legislativy v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Při prosazování legislativních návrhů Sekce operativně využívá synergie se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Konfederací zaměstnaneckých a podnikatelských svazů, SČMVD, zaměstnavatelskými asociacemi a živnostenskými společenstvy, členy HK ČR a ČMKOS.


Kontakty:

Předsedkyně sekce:
Markéta Schormová

Tajemnice sekce:
Kateřina Kozáková
Tel. 266 721 422