Sekce vzdělávání

Programové prohlášení Sekce vzdělávání

Hlavní cíl:

Ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky k rozvoji vzdělávacího systému v ČR s cílem udržet konkurenceschopnost v oblasti lidských zdrojů.

Otevřená strategie HK ČR pro odborné vzdělávání 

Zaměření a cíle Otevřené strategie HK ČR pro odborné vzdělávání jsou v souladu s politikami nastavenými na evropské úrovni i v jednotlivých evropských zemích. Chceme přispívat ke zvyšování kvality a atraktivity dostupného odborného vzdělávání na všech jeho úrovních, ke zlepšování přístupu ke kvalifikacím pro všechny prostřednictvím flexibilnějšího a propustnějšího systému odborného vzdělávání, k zpřístupnění uznávání výsledků neformálního a informálního učení na základě NSK.

Chceme již na základní škole posilovat zájem dětí o techniku, podporovat polytechnické vzdělávání. Se školami chceme spolupracovat i při poskytování kariérového poradenství a realizaci vzdělávání podporujícího odpovědné rozhodování o budoucí profesi i k ní vedoucí vzdělávací dráze.

Budeme dále rozvíjet NSK jako nástroj pro uznávání výsledků předchozího učení. Profesní kvalifikace definují kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na pracovní sílu a jsou významným zdrojem informací pro aktualizace a revize rámcových i školních vzdělávacích programů, pro přípravu modulových vzdělávacích programů dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací. Podporujeme rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání, chceme se podílet na zvyšování kvality systému autorizací.

Podílíme se na přípravě systému pro mistrovskou zkoušku, která nabídne zajímavou perspektivu profesního růstu absolventům učebních oborů. Pomáháme firmám s dalším vzděláváním jejich zaměstnanců, při rozvoji jejich odborných, soft a meta kompetencí.

V počátečním i dalším odborném vzdělávání chceme stavět na spolupráci firem se školami, posilovat odborný výcvik, odbornou praxi realizovanou přímo ve firmách. Chceme podpořit zavedení duálního vzdělávání ve vybraných učebních oborech jako nabídku další vzdělávací cesty v rámci středního odborného vzdělávání.

Chceme být iniciátory změny počátečního a dalšího vzdělávání ve vazbě na procesy související s Průmyslem 4.0, podporovat digitalizaci, automatizaci, pomáhat přitom především malým a středním podnikům. Odborné vzdělávání nejsou jen učební obory, HK ČR podporuje vedle studijních oborů SOŠ také profesně zaměřené studijní programy vysokých škol, jejich inovace ve prospěch dosažení zaměstnavateli požadovaných výsledků vzdělávání. Podporujeme transfer výsledků aplikovaného výzkumu a inovací do podnikové praxe. Vytváříme platformu, digitální mapu, jejímž prostřednictvím spolu mohou lépe komunikovat univerzitní, výzkumná pracoviště a firmy jako součást aplikační sféry.

HK ČR podporuje vzdělávání k podnikavosti, motivuje mladé lidi k zahájení vlastního podnikání. Start-uperům usnadňuje zahájení podnikání i mezinárodní mobilitu, jejímž cílem je získání zkušeností u úspěšných zahraničních podnikatelů.

 

Kontakty:

Předseda sekce:

Václav Stárek

 

Tajemnice sekce:

Helena Úlovcová

ulovcova@komora.cz

tel.: 724 652 252

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/