Sekce vzdělávání

Programové prohlášení Sekce vzdělávání

Hlavní cíl:

Ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky k rozvoji vzdělávacího systému v ČR s cílem udržet konkurenceschopnost v oblasti lidských zdrojů.

Strategie vzdělávání HK ČR: 

Vzdělávací systém musí být jednoznačně provázán s trhem práce. Je třeba sladit nabídku na straně absolventů počátečního vzdělávání a poptávku na straně firem. V současné době je právě nesoulad mezi kvalifikacemi absolventů a požadavky firemní sféry zásadní brzdou rozvoje české ekonomiky. HKČR považuje za nezbytné zavedení kvalitní predikce kvalifikačních potřeb na trhu práce, která by nám dala odpověď na otázku, jaké obory budou na trhu práce žádané v příštích 5-10 letech. Chceme se trvale podílet na provozu a rozvoji Národní soustavy kvalifikací (NSK). Považujeme rovněž za nezbytné standardizovat další vzdělávání (vzdělávání dospělých) s využitím NSK.

Mezi hlavní oblasti zájmu a činnosti sekce vzdělávání patří:

1) Počáteční vzdělávání – obnovení polytechnické výuky, spolupráce škol, firem a veřejných institucí, podpora odborného vzdělávání, propagace technických a řemeslných oborů, participace na revizích RVP
2) Další vzdělávání (vzdělávání dospělých) – NSK, rekvalifikace, standardizace dalšího vzdělávání
3) Kariérové poradenství a podpora vzdělávání pedagogů
4) Informační podpora – predikce, trendy, výzkumy, situace a vývoj v zahraničí
5) Využití evropských programů ve vzdělávání, poradenství

Kontakty:
Předseda sekce:
Václav Stárek

Tajemnice sekce:
Helena Úlovcová
ulovcova@komora.cz
tel.: 724 652 252
Publikace