Sekce pro stavebnictví

Hlavním cílem sekce je ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky ke stabilizaci českého stavebnictví a příznivého podnikatelského prostředí v tomto oboru.

Strategie HK ČR ve stavebnictví:

  • Stavebnictví je významným odvětvím, které svým výrazným multiplikačním efektem podstatně ovlivňuje celé národní hospodářství.
  • Stavebnictví se neobejde bez kvalitní a kvalifikované řemeslné pracovní síly.
  • Budoucnost a prosperitu českého stavebnictví nelze zajistit bez přílivu mladé generace řemeslníků a techniků.
  • Zvyšování celospolečenské prestiže stavebnictví a veškeré manuální řemeslné práce je každodenní nezbytností.
  • Prestižní české stavební firmy jsou konkurence schopnými v porovnání s firmami vyspělých zemí.

Priority sekce jsou:

Spolupracovat na tvorbě rekodifikace veřejného stavebního práva, která je nutným předpokladem zkvalitnění, zjednodušení a zrychlení stavebního řízení a zvýšení investorské jistoty.

K naplňování strategie a cílů HK ČR v oblasti stavebnictví aktivně spolupracovat s profesními svazy a partnery, zejména Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Aktivně připomínkovat legislativu týkající se odvětví stavebnictví.

Podporovat investice a opatření k udržení a zvýšení zaměstnanosti v oboru. Prosazovat potřebu reorganizace a restrukturalizace učňovského školství a dále středoškolského a vysokoškolského technického vzdělávání.

 

Kontakty:

předseda

Luděk Bárta

Tajemnice sekce:
Lenka Janáková
M: 776 006 967

janakoval@komora.cz

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/