Sekce pro stavebnictví

Hlavním cílem sekce je ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky ke stabilizaci českého stavebnictví a příznivého podnikatelského prostředí v tomto oboru.

Strategie HK ČR ve stavebnictví:

 • Stavebnictví je významným odvětvím, které svým výrazným multiplikačním efektem podstatně ovlivňuje celé národní hospodářství.
 • Stavebnictví se neobejde bez kvalitní a kvalifikované řemeslné pracovní síly.
 • Budoucnost a prosperitu českého stavebnictví nelze zajistit bez přílivu mladé generace řemeslníků a techniků.
 • Zvyšování celospolečenské prestiže stavebnictví a veškeré manuální řemeslné práce je každodenní nezbytností.
 • Prestižní české stavební firmy jsou konkurenceschopnými v porovnání s firmami vyspělých zemí.

Priority sekce jsou:

K naplňování strategie a cílů HK ČR v oblasti stavebnictví aktivně spolupracovat s profesními svazy a partnery, zejména Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Aktivně připomínkovat legislativu týkající se odvětví stavebnictví.

Podporovat investice a opatření k udržení a zvýšení zaměstnanosti v oboru. Prosazovat potřebu reorganizace a restrukturalizace učňovského školství a dále středoškolského a vysokoškolského technického vzdělávání.

A dále tato témata:

 • digitalizace ve stavebnictví;
 • Zelená dohoda pro Evropu a témata jednotlivých iniciativ spadajících do stavebnictví – renovace, udržitelnost staveb, certifikace budov a další;
 • ceny a dostupnost stavebních materiálů ve spojitosti se smluvními ujednáními;
 • dostupnost bydlení;
 • podpora investic a předvídatelnost trhu;
 • stavební normy.

Kontakty:

Předseda:
Jiří Nouza

Tajemník sekce:
Roman Renda
renda@komora.cz