Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu

Na základě rozhodnutí Představenstva Hospodářské komory České republiky ze dne 21. září 2016 byla zřízena nová odborná sekce Hospodářské komory ČR s názvem Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu. 

Tato sekce vznikla jako reakce na neustále narůstající byrokracii v podnikatelském prostředí. Sekce se zaměří na efektivní využívání digitálních nástrojů, které usnadňuje podnikání a snižuje bariéry vstupu do podnikání. Dále chce podporovat nové podnikatelské přístupy a inovované produkty, které mohou uspět v celosvětovém měřítku. Sekce byla zřízena v rámci gesce viceprezidentky HK ČR Ireny Bartoňové Pálkové v části Podnikatelské prostředí a IT.

Cíle Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu:

  • Aktivně působit v pracovních skupinách zaměřených na e-Government
  • Podporovat iniciativy vedoucí ke zvyšování digitální úrovně České republiky
  • Sledovat vývoj problematiky o Digital Single Market
  • Participovat na přípravě Strategie Government Cloud Computingu
  • Podílet se na aplikaci směrnice o eIDAS
  • Zvyšovat atraktivitu Hospodářské komory ČR pro začínající podnikatele
  • Zvyšovat zapojení Hospodářské komory ČR v oblasti Start-upů
  • Podílet se na tvorbě projektů a společenských výzev v rámci Industry 4.0.
  • Zvyšovat povědomí o problematice kybernetické bezpečnosti firem

Sekce je rozdělena do pěti pracovních skupin:

Pracovní skupina pro e-Government
vedoucí: Martin Plachý ml.

Pracovní skupina pro Digital Commerce
vedoucí: Richard Kaucký

Pracovní skupina pro Start-up

vedoucí: Michal Vodrážka

Pracovní skupina pro Industry 4.0.

vedoucí: Roman Knap

Pracovní skupina pro Kybernetickou bezpečnost

vedoucí: Jaroslav Pejčoch


Kontakty:

předseda sekce
Mgr. Zdeněk Zajíček

tajemník sekce
Mgr. Zdeněk Neužil
mail: neuzil@komora.cz

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/