Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu

Na základě rozhodnutí Představenstva Hospodářské komory České republiky ze dne 21. září 2016 byla zřízena nová odborná sekce Hospodářské komory ČR s názvem Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu. 

Tato sekce vznikla jako reakce na neustále narůstající byrokracii v podnikatelském prostředí. Sekce se zaměří na efektivní využívání digitálních nástrojů, které usnadňuje podnikání a snižuje bariéry vstupu do podnikání. Dále chce podporovat nové podnikatelské přístupy a inovované produkty, které mohou uspět v celosvětovém měřítku. Sekce byla zřízena v rámci gesce viceprezidentky HK ČR Ireny Bartoňové Pálkové v části Podnikatelské prostředí a IT.

Cíle Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu:

  • Aktivně působit v pracovních skupinách zaměřených na e-Government
  • Podporovat iniciativy vedoucí ke zvyšování digitální úrovně České republiky
  • Sledovat vývoj problematiky o Digital Single Market
  • Participovat na přípravě Strategie Government Cloud Computingu
  • Podílet se na aplikaci směrnice o eIDAS
  • Zvyšovat atraktivitu Hospodářské komory ČR pro začínající podnikatele
  • Zvyšovat zapojení Hospodářské komory ČR v oblasti Start-upů
  • Podílet se na tvorbě projektů a společenských výzev v rámci Industry 4.0.
  • Zvyšovat povědomí o problematice kybernetické bezpečnosti firem
Sekce je rozdělena do pěti pracovních skupin:
Pracovní skupina pro e-Government
vedoucí: Martin Plachý ml.
Pracovní skupina pro Digital Commerce
vedoucí: Richard Kaucký
Pracovní skupina pro Start-up
vedoucí: Michal Vodrážka
Pracovní skupina pro Industry 4.0.
vedoucí: Roman Knap
Pracovní skupina pro Kybernetickou bezpečnost
vedoucí: Jaroslav Pejčoch

Kontakty:

předseda sekce
Mgr. Zdeněk Zajíček

tajemnice sekce
Bc. Jolana Svobodová
tel: 266 721 320, 724 613 907
mail: jolana.svobodova@komora.cz

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/