Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu

Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu Hospodářské komory České republiky byla zřízena usnesením Představenstva HK ČR per rollam ze dne 2. 12. 2020.

Sekce působí v oboru sportu a aktivního životního stylu a sdružuje široké spektrum nejen podnikatelských subjektů, jejichž aktivity podporují aktivní životní styl jako základní prevenci civilizačních onemocnění. Nedílnou součástí je nastavení spolupráce sportovního a pohybového sektoru s lékaři a zdravotními pojišťovnami, a to včetně nastavení minimálních standardů znalostí a dovedností sportovních profesionálů i kvality služeb sportovišť.

Hlavním cílem sekce je jednat jménem a ve prospěch podnikatelských subjektů z oblasti pohybových aktivit, spa a wellness, zdravé výživy a dalších souvisejících oborů s cílem podpořit a propagovat aktivní životní styl jako jednu ze společenských, vzdělávacích i politických priorit. Sekce aktivně spolupracuje s Národní sportovní agenturou, lékaři, zdravotními pojišťovnami a dalšími asociacemi pro zapojení pohybových aktivit včetně výživových doporučení do zdravotně-preventivní péče státu o zdraví jeho občanů.

Pro naplnění svého cíle dále aktivně spolupracuje s dalšími sekcemi Hospodářské komory, a to zejména v oblasti legislativy, zdravotnictví, vzdělávání a služeb; stejně jako s mezinárodními organizacemi jako je např. Europe Active.

 

Kontakty

Předsedkyně sekce:

Jana Havrdová

E-mail: havrdova-jana@komora.cz

 

Tajemník sekce

Jiří Hansl

T: 266 721 503

E-mail: hansl@komora.cz

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/