Sekce zdravotnictví a sociálních služeb

Dne 26. 11. 2014 bylo představenstvem Hospodářské komory České republiky potvrzeno zřízení Sekce Hospodářské komory České republiky pro oblast zdravotnictví a jmenování předsedy Ing. Mgr. Pavla Matouška dle usnesení č. 7 z jednání představenstva dne 17. 9. 2014.

Programové prohlášení

Hlavní cíl:

Spolupodílet se na kultivaci jednotlivých částí systému českého zdravotnictví a přispívat k vytváření příznivého podnikatelského prostředí v tomto sektoru.

Plán práce sekce na období 2014 – 2017:

  1. Podporovat rovný a spravedlivý přístup orgánů veřejné správy vůči jednotlivým subjektům ve zdravotnictví v oblasti úhrad zdravotní péče, dotací, veřejných zakázek atd.
  2. Účastnit se připomínkových řízení k návrhům zákonů a vyhlášek.
  3. Řešení otázek elektronizace zdravotnictví.
  4. Řešení otázek úhrad zdravotních služeb a podmínek jejich poskytování.
  5. Prosazování větší konkurence mezi zdravotními pojišťovnami.
  6. Firmy působící ve zdravotnickém sektoru se neobejdou bez zajištění lidských zdrojů v potřebném množství a kvalitě, proto se sekce bude věnovat otázkám vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
  7. Prosazovat působení členů sekce v ad hoc ustavených pracovních skupinách orgánů veřejné správy.

Kontakty:

zastupující předseda sekce

Dr. Ivo Hlaváč

tajemník sekce

Dagmar Žufanová
tel: 266 721 543
mail: zufanova@komora.cz

Publikace