Sekce zdravotnictví a sociálních služeb

 

Programové prohlášení

Hlavní cíl:

Spolupodílet se na kultivaci jednotlivých částí systému českého zdravotnictví a přispívat k vytváření příznivého podnikatelského prostředí v tomto sektoru.

Plán práce Sekce zdravotnictví a sociálních služeb 

  1. Podporovat rovný a spravedlivý přístup orgánů veřejné správy vůči jednotlivým subjektům ve zdravotnictví v oblasti úhrad zdravotní péče, dotací, veřejných zakázek atd.
  2. Účastnit se připomínkových řízení k návrhům zákonů a vyhlášek.
  3. Řešení otázek elektronizace zdravotnictví.
  4. Řešení otázek úhrad zdravotních služeb a podmínek jejich poskytování.
  5. Prosazování větší konkurence mezi zdravotními pojišťovnami.
  6. Firmy působící ve zdravotnickém sektoru se neobejdou bez zajištění lidských zdrojů v potřebném množství a kvalitě, proto se sekce bude věnovat otázkám vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
  7. Prosazovat působení členů sekce v ad hoc ustavených pracovních skupinách orgánů veřejné správy

 

Materiály ke stažení

Prezentace ze zasedání diskuzní platformy k financování zdravotnictví 10. 10. 2019.

Hroboň_Úvodni panel

Ministr zdravotnictví_Prezentace

Bartůňková_Modely

Bryndová_Projekce bilance v.z.p.

Dušek_Predikce nákladů

 

Kontakty:

předseda sekce

dr. Ivo Hlaváč

tajemnice sekce

Linda Prokopová

tel.: 739 646 403
mail: prokopova@komora.cz

 

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/