Sekce pro obchod a služby

Programové prohlášení a plán práce na období 2019 – 2022

Hlavní cíl:

Usilovat o poctivé, konkurenční a udržitelné podmínky pro rozvoj podnikání v obchodě a cestovním ruchu v ČR. Obchod i cestovní ruch mohou významně pomoci k růstu ekonomiky; to je v zájmu podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu, ale zejména spotřebitelů a zákazníků. Úkolem sekce je spojovat zaměstnavatele a podnikatele v obchodním sektoru a v cestovním ruchu, chránit je, prosazovat jejich zájmy a podporovat celospolečenské vnímání jejich významné role pro společnost, ekonomiku a zaměstnanost. Získat plnohodnotný přístup k finančním programům z EU pro obchod a CR (dosud jsme ho neměli – pouze jako „měkké“ programy, tj. vzdělávací).

Strategie HK ČR v obchodě a službách:

V podnikatelské oblasti usilovat o respektování základních postulátů volného trhu, zdokonalování rovných a vyvážených podmínek pro podnikání, ochranu spotřebitele a spolupracovat se státními institucemi na účinném potlačování šedé ekonomiky.

I v roce 2019 se sekce bude věnovat obecnějším podnikatelským tématům:

  • Motivační daňový systém
  • Změna fungování stravenkových systémů
  • Efektivní fungování EET
  • Používání plastových obalů a jejich recyklace
  • Sociální ekonomika a sdílená ekonomika

 

Kontakty:

Předseda sekce:
Pavel Březina
pavel.brezina@coop.cz

Tajemník sekce:
Tomáš Zelený
T: 266 721 485
zeleny@komora.cz

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/