Sekce obranného průmyslu

Sekce obranného průmyslu HK ČR sdružuje vrcholové představitele strategických firem zaměřujících se na obranný a bezpečnostní průmysl a dále také experty na danou problematiku, kteří díky svému profesnímu zaměření a zkušenostem mají potenciál pomoci prosazovat stanovený cíl.

Tím je zejména podporovat a prohlubovat spolupráci se státními i nestátními aktéry při naplňování vize, ale i dalších strategií a koncepcí týkajících se obranného průmyslu ČR. Ve spolupráci se státními organizacemi prezentovat obranný průmysl nejen jako významného zaměstnavatele, plátce daní, tvůrce HDP, exportéra ale i jako významného investora do vědy, výzkumu a inovací a jako neopominutelné součásti bezpečnostního a obranného systému státu.

Z pohledu legislativy je pak snahou zefektivnit systém hospodářské přípravy na krize a následné zvládání krizí v oblasti hospodářských opatření. Dále pak např. umožnění prodeje vojenského materiálu do zahraničí napřímo způsobem vláda-vláda, úprava definice vojenského materiálu či monitorování zárodečné fáze přípravy nového zákona o munici. Vyjma uvedeného je kladen důraz na sledování a vyhodnocování dopadů EU Environmental, Social and Governance (ESG) standardů na obranný průmysl.

 

Kontakty:

Předseda sekce:
Ing. Lubomír Kovařík, MBA

Tajemník sekce:
Mgr. Milan Kašík
kasik@komora.cz

 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/