Sekce legislativy

Sekce se zabývá stavem legislativy v České republice, dopadem legislativy na podnikatelské prostředí a její provázaností s evropským právem včetně jeho implementace. Podává podněty ke zjednodušení a změně právních předpisů resp. ke správné implementaci evropského práva do českého právního řádu.

Aktivně se účastní mezirezortního připomínkového řízení, kterým procházejí návrhy normativních předpisů a jejich změn a významné nelegislativní materiály, zejména návrhy vládních a resortních koncepcí a strategií, a to včetně legislativy a agendy EU.

Kontakty:

Předsedkyně sekce:
Jana Havrdová
Mail: havrdova-jana@komora.cz

Tajemník:
Radka Mašková
Tel. 266 721 405
Mail: maskova@komora.cz

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/