Sekce kvality 

Hlavní cíl:
Iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů na trhu ČR i v zahraničí.

Strategie HK ČR v oblasti kvality:
Základním východiskem je zákon č. 301/1992 Sb, o HK ČR a AK ČR, v platném znění, který uvádí, že HK ČR dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně. Dalším východiskem je, že HK ČR věnuje pozornost problematice kvality práce, výrobků i podnikatelského prostředí dlouhodobě. Proto má zřízenu, jako poradní orgán představenstva HK ČR, též Sekci kvality a v této oblasti se zaměřuje zejména na vytváření, prosazování a využívání:

  • pravidel praxe
  • osvědčování kvality podnikání
  • ceny kvalitní služby
  • odborného výkonu povolání
  • kvality systémů řízení a zvyšování výkonnosti
  • společenské odpovědnosti, i v oblasti MSP.

Aktivity HK ČR v oblasti kvality jsou promítnuty do Strategie Národní politiky kvality ČR a jsou její nedílnou součástí.

Sekce má 5 pracovních skupin:
1) Pravidla praxe, osvědčování kvality podnikání, cena kvalitní služby, celoživotní vzdělávání, technické normy, znalectví
2) Kvalita podnikání a profesí, kvalita certifikace
3) Společenská odpovědnost organizací, cena „Podnikáme odpovědně“ NPK
4) Kvalita ve veřejných zakázkách, kvalitativní hodnotící kriteria v EU projektech – aplikace v ČR, bezpečnost stanovených výrobků v provozu
5) Kvalita certifikace, zákaznická vazba

Kontakty:

Předseda sekce:
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Tajemník sekce:
Ing. Luděk Kašpar

tel.: 724 613 506
kaspar@komora.cz

» leták na podporu certifikace v PDF verzi ke stažení zde «

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/