Sekce IT a telekomunikací

Sekce IT a telekomunikací se při výkonu své činnosti zaměřuje na záležitosti, jež vyplývají ze zájmů a potřeb členů HK ČR v oblasti své působnosti. Každý podnikatel by měl mít možnost využívat moderní technologie pro zlepšení své informovanosti, produktivity práce a kontaktu s blízkým okolím i se světem.

Cíle sekce:
·         Podpora středoškolského vzdělání v oblasti ICT.
·         Zajištění kvalifikovaných pracovníků v ICT, podpora talentů.
·         Podpora exportu služeb a inovací.
·         Podpora smysluplných dotačních a regulačních opatření.
·         Podpora tvorby strategického dokumentu nahrazující Digitální Česko 2.0
·         Podpora malých a středních podniků podnikající v oblasti ICT
Kontakty:

předsedkyně sekce
Mgr. Tereza Rychtaříková
mail:  tereza.rychtarikova1@vodafone.com

 

tajemnice sekce
Bc. Jolana Svobodová
tel: 266 721 320, 724 613 907
mail: jolana.svobodova@komora.cz

 
 

Související soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/