Sekce IT a telekomunikací

Sekce IT a telekomunikací se při výkonu své činnosti zaměřuje na záležitosti, jež vyplývají ze zájmů a potřeb členů HK ČR v oblasti své působnosti. Každý podnikatel by měl mít možnost využívat moderní technologie pro zlepšení své informovanosti, produktivity práce a kontaktu s blízkým okolím i se světem.

Cíle sekce:
·         Podpora středoškolského vzdělání v oblasti ICT.
·         Zajištění kvalifikovaných pracovníků v ICT, podpora talentů.
·         Podpora exportu služeb a inovací.
·         Podpora smysluplných dotačních a regulačních opatření.
·         Podpora tvorby strategického dokumentu nahrazující Digitální Česko 2.0
·         Podpora malých a středních podniků podnikající v oblasti ICT

Kontakty:

předsedkyně sekce
Mgr. Tereza Rychtaříková
e-mail:  tereza.rychtarikova1@vodafone.com

tajemník sekce
Ondřej Boček
tel: 777 710 526
e-mail: bocek@komora.cz

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/