Sekce hospodářské politiky

Sekce hospodářské politiky HK ČR byla schválena na podzimním jednání představenstva HK ČR v roce 2014. Je složena ze zástupců členů HK ČR, pracovníků úřadu HK ČR a z představitelů významných organizací.

Priority:

  • Zvýšení státní podpory technického vzdělávání a jeho kvality.
  • Realizace Právního elektronického systému.
  • Tlak na využívání existující sítě Hospodářské komory ČR ze strany státu.
  • Tlak na sestavování přebytkových rozpočtů v období růstu a na kroky přispívající k budoucí stabilitě veřejných financí.
  • Vytvoření podmínek pro významnější zapojení malých a středních podniků do programů výzkumu, vývoje a inovací.
  • Snížení celkového zatížení práce a klientsky vstřícný přístup k daňovým poplatníkům.
  • Finální rozhodnutí státu ohledně efektivního fungování ČEB a EGAP.
  • Tlak na zavedení opatření, která zabrání situacím, kdy podnikatel jednou kontrolou úspěšně projde a druhá mu schválený postup následně vytkne.
  • Rekodifikace stavebního práva, která skutečně zrychlí stavební řízení, příprava legislativy, která zefektivní výstavbu nejen strategicky významných staveb a posílí kritérium kvality při zadávání veřejných zakázek. Využívání konceptu PPP.
  • Zvyšování významu podnikatelů a OSVČ.

Sekce by měla sama aktivně přicházet s tématy, mít názor (stanoviska) na hlavní celospolečenské otázky a očistit je od předsudků. Takovými tématy by mohly pro rok 2018 být: problematika zavedení eura, důchodová reforma, PPP projekty nebo celkové odvodové zatížení práce. Jednou z ambicí činnosti Sekce by mělo být sestavení okruhů, problematik, které mohou mít vliv na hospodářský vývoj České republiky.

Kromě zmíněných témat jsou členové Sekce dále oslovováni s prosbou o připomínky k českým i evropským dokumentům legislativní i nelegislativní povahy, které odborně spadají pod Sekci hospodářské politiky.

Uvedené priority jsou v sekci projednávány s ohledem na diverzitu zájmů členů HK ČR.

Kontakty:

předseda sekce
Ing. Filip Dvořák
Mail: Filip.dvorak@hkpraha1.cz

Místopředseda:
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
Tel: 725 389 715
Mail: Mincic@komora.cz

Tajemník sekce
Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA
tel: 266 721 556
mail: kubelkova@komora.cz

Publikace