Sekce hospodářské politiky

Sekce hospodářské politiky byla ustanovena v roce 2014. Je složena ze zástupců členů HK ČR, pracovníků Úřadu HK ČR a z představitelů významných organizací.

 Témata, které Sekce dlouhodobě sleduje a podporuje:

 • Restart české ekonomiky po koronavirové krizi.
 • Řešení dopadů energetické krize a válečného konfliktu na Ukrajině na české podnikatele.
 • Srozumitelná vládní definice Hospodářské strategie ČR a Daňové politiky ČR a následný monitoring jejich naplňování.
 • Tlak na sestavování přebytkových rozpočtů v období růstu a na kroky přispívající k budoucí stabilitě veřejných financí.
 • Praktická aplikace nového stavebního zákona, která skutečně zrychlí stavební řízení, a příprava legislativy, která zefektivní výstavbu nejen strategicky významných staveb a posílí kritérium kvality při zadávání veřejných zakázek.
 • Realizace skutečné důchodové reformy.
 • Vytvoření podmínek pro významnější zapojení malých a středních podniků do programů výzkumu, vývoje a inovací.
 • Zvýšení státní podpory technického vzdělávání a jeho kvality.
 • Férové podmínky pro podnikání a snižování administrativní zátěže podnikatelů.
 • Rozvoj Právního elektronického systému.
 • Snížení celkového zatížení práce a klientsky vstřícný přístup státu k daňovým poplatníkům a plátcům daní.
 • Finální rozhodnutí státu ohledně efektivního fungování ČEB a EGAP.
 • Tlak na využívání existující sítě HK ČR ze strany státu.
 • Tlak na zavedení opatření, která zabrání situacím, kdy podnikatel jednou kontrolou úspěšně projde a druhá mu schválený postup následně vytkne.
 • Využívání konceptu PPP.
 • Zvyšování společenské prestiže podnikatelů (obchodních společností i OSVČ).

Uvedené priority jsou v Sekci projednávány s ohledem na diverzitu zájmů členů HK ČR.

Kromě zmíněných témat jsou členové Sekce dále oslovováni s prosbou o připomínky k českým i evropským dokumentům legislativní i nelegislativní povahy, které odborně spadají pod Sekci hospodářské politiky.

Kontakty:

Předseda Sekce:
Ing. Filip Dvořák
e-mail: filip.dvorak@hkpraha1.cz

Místopředseda Sekce:
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
e-mail: mincic@komora.cz

Tajemník Sekce:
Roman Renda
tel: 724 613 935
e-mail: renda@komora.cz

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/