Průmyslová sekce

Hlavní aktivitou Průmyslové sekce je hledání námětů pro zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a tím zároveň zlepšení podnikatelského prostředí. V úzké spolupráci s ostatními sekcemi Hospodářské komory je potřeba rozvíjet liberální a tržní prostředí vhodným lobbyingem, jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie prostřednictvím připomínkování zákonů či informováním veřejnosti o  problematice.

Strategie HK ČR v průmyslu:
1. V oblasti konkurenceschopnosti je důležité nasměrovat finanční prostředky hlavně pro malé a střední firmy, které tvoří většinu. Zde je nutné hledat, jak zjednodušit administrativu a zároveň informovat o nových možnostech, dotacích EU a nových přístupů bank.
2. V oblasti energií je potřeba úzce spolupracovat s energetickou sekcí. Energie výrazně ovlivňují konkurenceschopnost všech našich firem. Hledáme náměty pro zvyšování energetické účinnosti a tím snižování spotřeby. Nepodporujeme opatření, které mohou znamenat další nárůst cen pro malé, střední a velké firmy v průmyslu a tím zhoršovat podnikatelské prostředí.
3. V oblasti exportu a vývozu hledáme v úzké spolupráci se zahraniční sekcí nejlepší podmínky pro malé a střední firmy.
4. V oblasti vzdělávání podporujeme vyšší formy spolupráce s učilišti, středními odbornými a vysokými školami.
5. V oblasti vědy a výzkumu budeme spolupracovat s Vědecko Technickými Parky jako inkubátory pro inovační potřeby v průmyslu. Dále budeme podporovat aplikovaný výzkum, nové technologie a hlavně jejich praktické uplatnění v průmyslu ČR a exportu.


Kontakty:
 
předseda sekce
Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.
tel: 604 447 381
mail: petzl@autosap.cz

tajemník sekce
Ing. Renée Smyčková
tel: 724 613 970
mail: smyckova@komora.cz