Průmyslová sekce

Průmyslová sekce je nově vzniklá sekce, která byla schválena na podzimním jednání představenstva HK ČR letošního roku. Hlavní aktivitou bude hledat náměty pro zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a tím zároveň zlepšení podnikatelského prostředí.

Vzhledem k velice širokému záběru této sekce, vznikají tři pracovní skupiny.

  • Pracovní skupiny Strojírenství
  • Pracovní skupiny pro malé a střední podniky v průmyslu
  • Pracovní skupiny Automobilový průmysl

Programové prohlášení

Hlavní cíl:
Naší hlavní aktivitou bude hledat náměty pro zlepšení podnikání velkých, středních a malých firem v průmyslu a tím zároveň zlepšení podnikatelského prostředí. Ve své činnosti budeme úzce spolupracovat s ostatními sekcemi k naplnění poslání HKČR.

Strategie HK ČR v průmyslu:
1. V oblasti vědy a výzkumu budeme spolupracovat s nově vznikajícími Vědecko Technickými Parky jako inkubátory pro inovační potřeby v průmyslu. Dále budeme podporovat aplikovaný výzkum, nové technologie a hlavně jejich praktické uplatnění v průmyslu ČR a exportu.
2. V oblasti konkurence schopnosti se budeme snažit nasměrovat finanční prostředky hlavně pro malé a střední firmy, které tvoří většinu. Zde je nutné hledat, jak zjednodušit administrativu a zároveň informovat o nových možnostech, dotacích EU a nových přístupů bank.
3. V oblasti energií budeme úzce spolupracovat s energetickou sekcí. Energie výrazně ovlivňují konkurence schopnost všech našich firem. Zde budeme hledat náměty pro zvyšování energetické účinnosti a tím snižování spotřeby. Nebudeme podporovat opatření, které mohou znamenat další nárůst cen pro malé, střední a velké firmy v průmyslu a tím zhoršovat podnikatelské prostředí.
4. V oblasti exportu a vývozu budeme hledat v úzké spolupráci se zahraniční sekcí nejlepší podmínky pro malé a střední firmy.
5. V oblasti vzdělávání budeme hledat vyšší formy spolupráce s učilišti, středními odbornými a vysokými školami např. dohodami či patronáty. Dále budeme v daleko větší míře vést diskuze a propagovat v malých a středních firmách použití rekvalifikací podle NSK a web VaP.


Kontakty:
 

předseda sekce
Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.
tel: 604 447 381
mail: peztl@autosap.cz

tajemník sekce
Ing. Renée Smyčková
tel: 724 613 970
mail: smyckova@komora.cz

Publikace