Dopravní sekce

Posláním Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky je rozvíjet liberální a tržní prostředí v dopravním podnikání, a to vhodným lobbyingem, připomínkováním zákonů v oblasti dopravy, informováním veřejnosti o dopravní problematice, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie.

Členskou základnu dopravní sekce tvoří zástupci členských firem Hospodářské komory České republiky, představitelé významných organizací a odborníci působící v oblasti: silniční doprava, železniční doprava, vodní doprava, letecká doprava, pohonné hmoty, vzdělávání v dopravě, projektování dopravních staveb, inženýring a poradenské služby v oblasti dopravy.

Z důvodu širokého záběru činností sekce byly vytvořeny okruhy podle jednotlivých dopravních módů:

  • vodní doprava
  • silniční doprava
  • drážní doprava
  • letecká doprava.

Tyto základní okruhy doplňují průřezová témata:

  • dopravní infrastruktura
  • veřejná doprava
  • multimodální doprava
  • legislativa
  • ekonomika.

Smyslem činnosti dopravní sekce je poukazovat na překážky a problémy podnikání v dopravě, upozorňovat na nedostatky v legislativě a snažit se předcházet dalším možným legislativním omylům. Dopravní sekce se proto rovněž aktivně podílí na připomínkování nově vznikajících právních předpisů.

Dopravní sekce má za cíl podpořit dobudování dostatečné dopravní sítě mezistátního, celostátního a regionálního významu a vybudování sítě multimodálních terminálů, napojených min. na silniční a železniční síť, ve vhodných případech i na vodní a letecké cesty, odpolitizovat podnikání v dopravě, zasadit se o zavedení tržního (soutěžního) prostředí do veřejné autobusové dopravy, osobní železniční dopravy a městské a příměstské hromadné dopravy, podpořit směřování investic do údržby a modernizace infrastruktury podle skutečných potřeb, podpořit konkurenceschopnost speditérů/dopravců na evropském trhu, narovnat vztahy v tripartitě v resortu dopravy ve prospěch zaměstnavatelů.

Zasedání dopravní sekce je plánováno zpravidla ve čtvrtletních intervalech či s ohledem na aktuální vývoj v oblasti dopravy.

Kontakty

Místopředseda: Jan Sechter – pověřen řízením
E-mail: sechter@komora.cz

Tajemník: Stanislav Sádovský
E-mail: sadovsky@komora.cz
Telefon: +420 724 613 803

Místopředseda: Ing. Jan Medveď (silniční a letecká doprava)
E-mail: medved@komora.cz

Místopředseda: Ing. Petr Forman (železniční a vodní doprava)
E-mail: forman@komora.cz

Místopředseda: Ing. Jan Sechter (Evropská unie, zahraniční vztahy, letecká doprava)
E-mail: sechter@komora.cz

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/