Bezpečnostní sekce Hospodářské komory České republiky

Dne 26. 11. 2014 bylo představenstvem Hospodářské komory České republiky potvrzeno zřízení Bezpečnostní sekce Hospodářské komory České republiky a jmenování předsedy Ing. Václava Nepraše dle usnesení č. 7 z jednání představenstva dne 17. 9. 2014.

S účinností od 26. 11. 2014 byly představenstvem schváleny čtyři pracovní skupiny v rámci Bezpečnostní sekce, a to:

Programové prohlášení

Sekce působí v oboru komerční bezpečnosti a vlivu bezpečnostní politiky státu na podnikání obecně.

Činnost sekce je zaměřena na obhajobu zájmů a potřeb členů HK ČR v této oblasti, která definuje zejména následující výčet:

  1. právní úpravu oboru,
  2. rozvoj vhodného prostředí pro podnikání v oboru,
  3. tvorbu koncepčních záměrů, zvyšování profesionality poskytovaných služeb a kultivovanosti obchodního prostředí,
  4. vzdělávání, NSP, NSK, zkoušky způsobilosti,
  5. řešení aktuálních otázek oboru,
  6. hledání názorové shody a společných stanovisek k těmto otázkám,
  7. aktivní působení na zlepšení vztahu občanské veřejnosti k oboru soukromých bezpečnostních služeb.

Profesní organizace v oboru soukromých bezpečnostních činností

Asociace Grémium AlarmKomora podniků komerční bezpečnosti ČRSecurity clubAsociace soukromých bezpečnostních služeb ČR
Cech elektrické požární signalizaceČeský klub bezpečnostních služebUnie soukromých bezpečnostních služebBohemia – Asociace detektivních a ochraných služeb
Cech mechanických zámkových systémůČeská komora služeb ochrany majetku a osob
Čerská komora detektivních služebHospodářská komoraAsociace zámkových a klíčových služeb ČRČeská asociace bezpečnostních manažerů
Asociace zámkových a klíčových ČR
Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování MEZAKomora zaměstnavatelů zdravotně postiženýchASIS international ČR
 

 

 

Komora podniků komerční bezpečnosti brněnského regionu

 

Oborová společenstva v působnosti bezpečnostní sekce HK ČR

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm
Cech mechanických zámkových systémů ČR
Česká komora detektivních služeb
Český klub bezpečnostních služeb
Komora podniků komerční bezpečnosti ČR
Česká komora služeb ochrany majetku a osob


Kontakty:

Předseda sekce:
Ing. Václav Nepraš
tel: 602 229 279
mail: nepras-vaclav@komora.cz

Tajemnice sekce:
Lucie Plachá
tel: 266 721 405, mobil: 724 613 032
mail: placha@komora.cz
Publikace