Bezpečnostní sekce Hospodářské komory České republiky

Programové prohlášení

Sekce působí v oboru komerční bezpečnosti a vlivu bezpečnostní politiky státu na podnikání obecně.

Činnost sekce je zaměřena na obhajobu zájmů a potřeb členů HK ČR v této oblasti, která definuje zejména následující výčet:

 1. právní úpravu oboru,
 2. rozvoj vhodného prostředí pro podnikání v oboru,
 3. tvorbu koncepčních záměrů, zvyšování profesionality poskytovaných služeb a kultivovanosti obchodního prostředí,
 4. vzdělávání,
 5. řešení aktuálních otázek oboru,
 6. hledání názorové shody a společných stanovisek k těmto otázkám,
 7. aktivní působení na zlepšení vztahu občanské veřejnosti k oboru soukromých bezpečnostních služeb.

V rámci Bezpečnostní sekce jsou vytvořeny čtyři pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina bezpečnostní politiky a vzdělávání
 • Pracovní skupina technických bezpečnostních služeb
 • Pracovní skupina ostrahy majetku a osob
 • Pracovní skupina detektivních služeb

Kontakty:

Předseda sekce:
Ing. Václav Nepraš
mail: nepras-vaclav@komora.cz

Tajemnice sekce:
Zuzana Vachlová
mobil: 602 403 939
mail: info@gremiumalarm.cz