Sekce pro rozvoj služeb v oblasti pohostinství a gastroprovozu

Programové prohlášení

Sekce působí v oboru gastronomie a hájí zájmy gastronomických subjektů, jejichž předmětem podnikání je výlučně prodej jídla a nápojů hostům ve vlastních nebo pronajatých, a pro tento provoz zkolaudovaných prostorách (restaurace, hospody, bary, bistra, kavárny).

Činnost sekce

  1. Aktivní působnost v pracovních skupinách s dopadem na obor gastronomie
  2. Zapojení do horizontálních aktivit Hospodářské komory
  3. Podpora vzniku efektivní právní úpravy v oboru gastronomie a rozvoj vhodného prostředí pro podnikání a práci v oboru pro podnikatele i zaměstnance
  4. Tvorbu koncepčních záměrů, zvyšování profesionality poskytovaných služeb a kultivovanosti obchodního prostředí v gastronomii
  5. Rozvoj vzdělávání a profesionalizace
  6. Řešení aktuálních otázek oboru a mediální komunikace pro zlepšení reputace oboru
  7. Hledání názorové shody a společných stanovisek napříč oborovými uskupeními
  8. Řešení otázek spojených s inovacemi a rozvojem odvětví

Kontakty

Předseda sekce:
Tomáš Prouza
E: prouza@komora.cz