Sankce EU vůči Rusku a Bělorusku

Finanční analytický úřad poskytuje aktuální seznam všech fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, na které se vztahuje čl. 2 tohoto nařízení, tj. zmrazují se jim veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje. (Aktualizace seznamu ke dni 22. 4. 2022) – seznam naleznete ZDE


21. února porušení územní celistvosti Ukrajiny

Evropská rada uvalila sankce na 5 osob (včetně členů Státní dumy Ruské federace, kteří byli dne 19. září 2021 zvolení, aby zastupovali protiprávně anektovaný Krymský poloostrov a město Sevastopol, jakož i předsedkyni a místopředsedu sevastopolské volební komise)

23. února 1. balíček sankcí vůči Rusku

Reakce Evropské rady na uznání částí Doněcké a Luhanské oblasti za nezávislé subjekty a na následné rozhodnutí vyslat do těchto částí ruské jednotky.

 • cílené sankce vůči 351 členům ruské Státní dumy a dalším 27 osobám
 • omezení hospodářských vztahů s částmi Doněcké a Luhanské oblasti, které nejsou pod kontrolou vlády
 • omezení přístupu Ruska ke kapitálovým a finančním trhům a službám v EU

24. února 2. balíček sankcí vůči Rusku

Vedoucí představitelé EU se setkali na mimořádném summitu, který byl svolán v návaznosti na ruskou agresi vůči Ukrajině. Dohodli se na dalších cílených sankcích vůči Rusku, které zahrnují:

 • Finanční odvětví – EU omezí přístup Ruska na nejdůležitější kapitálové trhy, přičemž se zaměří na 70 % ruského bankovního trhu a také na klíčové státní společnosti, mimo jiné v oblasti obrany
 • Odvětví energetiky a dopravy – EU zakáže prodej, dodávky, převod nebo vývoz specifického zboží a technologií v oblasti rafinace ropy do Ruska s cílem znemožnit Rusku modernizaci jeho ropných rafinérií. EU zavede zákaz vývozu zboží a technologií v letectví a průmyslu a rovněž zakáže poskytování služeb pojištění a údržby souvisejících s těmito technologiemi
 • Zboží dvojího užití a technologie – EU zavede omezení na vývoz zboží a technologií dvojího užití a omezení na vývoz určitého zboží a technologií, včetně polovodičů nebo špičkových technologií.
 • Kontrolu vývozu a financování vývozu
 • Vízovou politiku – diplomaté, někteří ruští úředníci a podnikatelé již nebudou moci využívat ustanovení o zjednodušení vízového režimu, která umožňují privilegovaný přístup do EU. Toto rozhodnutí nebude mít vliv na běžné ruské občany
 • Další sankce vůči ruských fyzickým osobám

25. února EU uvalila sankce na Vladimira Putina a Sergeje Lavrova

Zmražení majetku Vladimira Putina a Sergeje Lavrova. Omezující opatření vůči členům Národní bezpečnostní rady a zbývajícím členům ruské Státní dumy, kteří podpořili okamžité uznání samozvané Doněcké „republiky“ a samozvané Luhanské „republiky“ Ruskem.

26-27. února 3. balíček sankcí vůči Rusku

Pomoc EU v celkové hodnotě 500 milionů eur na financování vybavení a zásob pro ukrajinské ozbrojené síly.
Uvalení nových sankcí vůči dalším 26 osobám a jednomu subjektu
Finanční sektor:  odpojení 7 ruských bank od SWIFT, mezinárodního finančního systému. EU rovněž zabránila ruské centrální bance v rozmístění jejích mezinárodních rezerv zmrazením jejích aktiv (v platnosti od 28. února). Mezi těchto sedm bank patří Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) a VTB Bank.
EU rovněž zavedla zákaz:

  • investovat do budoucích projektů spolufinancovaných Ruským fondem přímých investic, podílet se na těchto projektech či na ně jinak přispívat
  • prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Ruska

Vzdušný prostor: uzavření vzdušného prostoru EU pro všechna letadla vlastněná, registrovaná v Rusku nebo řízená Ruskem (v platnosti od 28. února).
Mediální sektor: EU zakázala na svém území vysílání ruských státních sdělovacích prostředků a televizních kanálů Russia Today a Sputnik, jakož i jejich dceřiných společností (v platnosti od 2. března).
Klíčová hospodářská odvětví Běloruska: EU uvalila na běloruský režim dodatečné sankce zavedením restriktivních opatření proti jejich nejdůležitějším odvětvím a zastavením vývozu svých produktů do EU, včetně minerálních paliv, tabáku, dřeva a dřeva, cementu, železa a oceli. EU rovněž rozšířila na Bělorusko vývozní omezení zavedená pro Rusko na zboží dvojího užití, aby se vyhnula jakémukoli riziku, že Bělorusko bude využíváno jako zadní ulička k obcházení opatření EU vůči Rusku.

 • omezení poskytování specializovaných služeb předávání údajů o finančních transakcích (SWIFT) třem běloruským bankám
 • zákazu transakcí s Centrální bankou Běloruska
 • zákazu kótování a poskytování služeb v souvislosti s akciemi běloruských státem vlastněných subjektů v obchodních systémech EU
 • značném omezení finančních toků z Běloruska do EU
 • zákazu poskytování eurobankovek Bělorusku
 • omezující opatření, pokud jde o vývoz zboží pro námořní plavbu a radiokomunikačních technologií do Ruska

9. března EU sankce na dalších 160 osob

 • 14 oligarchů a prominentních obchodníků zapojených do klíčových ekonomických sektorů, kteří poskytují Ruské federaci podstatný zdroj příjmů
 • 146 členů Rady federace Ruské federace

Celkem se nyní omezující opatření EU vztahují na celkem 862 jednotlivců a 53 subjektů.

15. března EU přijala 4. balíček sankcí vůči Rusku

 • zákaz veškerých transakcí s některými státem vlastněnými podniky
 • zákaz poskytování ratingových služeb ruským občanům a subjektům
 • zákaz nových investic do ruského energetického odvětví

Rada rozšířila seznam osob spojených s ruskou obrannou a průmyslovou základnou, na něž se nyní vztahují přísnější omezení vývozu zboží dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru. EU rovněž zavedla:

 • obchodní omezení týkající se železa, oceli a luxusního zboží
 • sankce vůči dalším 15 osobám a 9 subjektům

5. dubna Komise zveřejnila pokyny pro kontrolu přímých zahraničních investic z Ruska a Běloruska

Pokyny se týkají posuzování hrozeb pro bezpečnost a veřejný pořádek v EU ze strany ruských a běloruských investic a předcházení jim. Pokyny upozorňují na zvýšené riziko investic podléhajících vlivu ruské nebo běloruské vlády v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Vyzývají k úzké spolupráci mezi orgány zapojenými do prověřování investic a orgány odpovědnými za vymáhání sankcí. Po členských státech se požaduje, aby urychleně zavedly komplexní mechanismy prověřování investic, pokud tak již neučinily. Vyzývají se rovněž k prosazování pravidel pro boj proti praní peněz, aby se zabránilo zneužívání finančního systému EU investory z Ruska a Běloruska.

Odkaz ZDE

8. dubna EU přijala 5. balíček sankcí vůči Rusku

Zákaz dovozu uhlí

 • Zákaz dovozu ruského uhlí ve všech podobách. (Týká se čtvrtiny veškerého ruského vývozu uhlí)

Finanční opatření

 • Úplný zákaz transakcí a zmrazení aktiv čtyř ruských bank, které jsou nyní zcela odříznuty od trhů.
 • Zákaz poskytování služeb v oblasti kryptografických aktiv vysoké hodnoty Rusku.
 • Zákaz poskytovat bohatým Rusům poradenství v oblasti svěřenských fondů, což má ztížít ukládání majetku v EU.

Doprava

 • Úplný zákaz činnosti ruských a běloruských provozovatelů nákladní silniční dopravy v EU. Určité výjimky se budou vztahovat na základní zboží, jako jsou zemědělské a potravinářské produkty, humanitární pomoc a energie.
 • Zákaz vstupu plavidel plujících pod ruskou vlajkou do přístavů EU. Výjimky platí mimo jiné pro lékařské, potravinářské, energetické a humanitární účely.

Cílené zákazy vývozu

 • Další cílené zákazy vývozu, jde např. o kvantovou výpočetní techniku, pokročilé polovodiče, citlivá strojní zařízení, dopravu a chemické látky. Týkají se rovněž specializovaných katalyzátorů pro použití v rafinérském průmyslu.
 • Doplnění leteckého paliva a aditiv do paliva, jež může používat ruská armáda, do stávajícího zákazu vývozu.

Rozšíření zákazů dovozu

 • Další zákazy dovozu zahrnují cement, gumárenské výrobky, dřevo, hnojiva, lihoviny (včetně vodky), destiláty, mořské plody nejvyšší jakosti (včetně kaviáru) a opatření proti obcházení vztahující se na dovoz potaše z Běloruska. Tato opatření rovněž pomohou odstranit mezery mezi Ruskem a Běloruskem.

Vyloučení Ruska z veřejných zakázek a jeho odstřižení od evropských peněz; právní výklad a vymáhání

 • Úplný zákaz účasti ruských státních příslušníků a subjektů na veřejných zakázkách v EU. Příslušné orgány mohou udělit omezené výjimky v případě, že neexistuje žádná vhodná alternativa.
 • Omezení finanční a nefinanční podpory ruským veřejně vlastněným nebo kontrolovaným subjektům v rámci programů EU, Euratomu a členských států. V návaznosti na dříve oznámená opatření v oblasti výzkumu a vzdělávání Komise například ukončí účast na všech probíhajících grantových dohodách s ruskými veřejnými subjekty nebo s nimi spřízněnými subjekty a pozastaví všechny příslušné platby v rámci programů Horizont 2020 a Horizont Evropa, Euratom a Erasmus+. V rámci těchto programů nebudou uzavřeny žádné nové smlouvy ani dohody s ruskými veřejnými orgány nebo s nimi spřízněnými subjekty.
 • Řešení různých překryvů mezi omezeními vývozu zboží dvojího užití a vyspělých technologií a dalšími ustanoveními.
 • Rozšíření zákazu vývozu bankovek a prodeje převoditelných cenných papírů na všechny oficiální měny EU.

Komise rovněž vítá, že na sankční seznam nyní přibylo dalších 217 osob a 18 subjektů. Pod sankce spadá všech 179 členů tzv. „vlád“ a „parlamentů“ Doněcka a Luhanska. Od roku 2014 byly sankce uvaleny celkem na 1 091 osob a 80 subjektů.


Komise zpracovala často kladené otázky (prozatím pouze v angičtině)

Průřezové:

Obchod a cla:

Další oblasti:

Individuální finanční opatření:

Finance a bankovnictví:

 

Zdroj informací stránky Evropské komise – Časová osa opatření ZDE a Často kladené otázky ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/