Technické normy

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU (1025/2012) stanoví, aby Národní normalizační orgány podporovaly přístup malých a středních podnikatelů k normám, procesům tvorby norem a procesům jejich normaliace – např. poskytnutím bezplatného přístupu k návrhům norem nebo zavedením zvláštních snížených sazeb.

Nařízení bohužel nestanoví bezplatný přístup k normám.

ÚNMZ, který je národní normalizační orgán, nemůže zajistit veřejný bezplatný přístup ke všem technickým normám. Tento postup by byl v rozporu s povinností dodržovat závazky členství v EU

Komorová Sekce kvality se této problematice intenzivně věnuje, hledá návrhy řešení, např. návratem k cenám z roku 2008, zavedením balíčků norem za snížené ceny (pro mikro a malé podniky, OSVČ) atd. Tyto návrhy prosazujeme a podporujeme ve zpracování „Koncepce technické normalizace“ na období minimálně do roku 2021 a její předložení vládě ke schválení.

Sledujeme aktuálně vývoj v této agendě, zejména návrh a novou iniciativu, prosazovanou cestou změny legislativy, příslušnou pracovní skupinou při MPO. Záměr vytvořit jednu agenturu, která bude mít v gesci systém tvorby norem by smysluplně naplnil to, po čem volá odborná veřejnost, a co by mělo být i zájmem státu.

V rámci komory jsou vytvořena pravidla praxe.

 

 

Publikace