Ochrana spotřebitele

Podporujeme a zviditelňujeme poctivé řemeslo.

Prosazujeme ty řemeslníky, kteří dodržují technologické postupy a ve svém oboru se pravidelně vzdělávají.

Zavedení „bezpečné ceny pro spotřebitele“ by znamenalo nastavení parametrů hodnocení služby, kvalitu technického řešení a společenské ohodnocení řemeslníka.

 

 

Publikace