Legislativní a informační servis

Jednou z nejdůležitějších činností komory je institut Připomínkování legislativy, který je vykonáván na základě kompetence, zakotvené v Legislativních pravidlech vlády.

Z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi Evropské unie, ovlivňuje komora legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

I řemeslníci mohou aktivně připomínkovat legislativu a sledovat novinky v zákonech. Komora pro své členy zpracovává i ucelené příručky k aktuálním tématům.

 

 

Publikace