Osvědčení kvality podnikání

Osvědčení kvality členů

 

Cílem metodiky je sjednocení přístupu jednotlivých Autorizovaných živnostenských společenstev k poskytování záruk za své členy, tzn. garantovat jejich kvalitu, odbornost i poctivost.

Znamená to také oprávnění pro AŽS využívat při ověřování kvality svých členů logo HKČR s připojeným textem:

„Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“.

 

Posuzování vytvořených pravidel probíhá na zasedání Sekce kvality. Zájemci o registraci, posílejte svá pravidla na:

 Barbora Svobodová
tajemník Profesních Unií
svobodovab@komora.cz

Metodika pro tvorbu pravidel osvedcovani _kvality podnikani


Aktuálně

Zaregistrovaná pravidla u HK ČR od:

 

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora