Nekalé podnikání

Jménem členských profesních spolků komory zastřešujeme komunikaci s příslušnými úřady a institucemi při odhalení „nefér“ podnikání.

Klamavá reklama – tzv. prodej zboží bez DPH

Hospodářská komora ČR  spolupracuje v této věci s Generálním finančním ředitelstvím a Radou pro reklamu.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu uvádí ve svém stanovisku:

  • tento druh reklamy na tzv. prodej zboží „bez DPH“ je v rozporu s etickým Kodexem RPR, neboť „reklama nesmí šířit klamavé údaje… Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn může uvést v omyl“
  • tento druh tzv. prodeje „bez DPH“ neporušuje ustanovení daňových zákonů, neboť poskytuje pouhou slevu ve výši odpovídající  DPH, kdy tuto daň odvádí státu (termín DPH je  používán jako zástupný výraz pro slevu – toto vysvětlení nabízejí zadavatelé)
  • v konečném důsledku je ale spotřebitel touto reklamou uváděn v OMYL

Pokud se i vy setkáte s touto reklamou můžete podat PODNĚT

 

Ochrana spotřebitele

Podporujeme a zviditelňujeme poctivé řemeslo. Prosazujeme ty řemeslníky, kteří dodržují technologické postupy a ve svém oboru se pravidelně vzdělávají. Zavedením „bezpečné ceny pro spotřebitele“ by znamenalo nastavení parametrů hodnocení služby, kvalitu technického řešení a společenské ohodnocení řemeslníka.