Kvalitní služba a její cena

Za „cenu kvalitní služby“ považujeme cenu, která zahrnuje veškeré relevantní přímé, ale i nepřímé náklady s důsledným zohledněním a zahrnutím všech náležitostí věcného obsahu a rozsahu služby, a to i včetně minimální kvality služby.

V Sekci kvality byl navržen Model pro stanovení kalkulaci předběžné ceny kvalitní služby v ČR v reakci na známé skutečnosti, že výzvy a poptávky na služby jsou zadavatelem (zejména ve veřejném sektoru) formulovány tak, že nabídky poskytovatelů nemohou být srovnatelné z hlediska obsahu, a tedy ani z hlediska ceny. Cílem  modelu je posílení kultivace tržního prostředí v ČR, zejména pak v oblasti poskytovatelů služeb.

Model předpokládá i využití v rámci veřejných zakázek. Byl připraven prioritně pro vztah B2B, resp. pro vztah s veřejnou správy B2G. Předpokládá se ale využití i ve styku B2C. Aplikace modelu má zajistit, či alespoň posílit funkci trhu, aby nabízené ceny byly srovnatelné na základě věcné podstaty nabídky poptávané služby tak, aby byly konkurenčně férové a aby jak nabídkové, tak i tržní ceny obecně odrážely v jednotlivých segmentech (oborech) služeb daná kritéria.

Principiální ideou Modelu je vytvoření databáze (e-aplikace) základních informací o jednotlivých službách či i o souboru jednotlivých služeb z hlediska jejich kvalitativního obsahu zejména ve vztahu k technickým normám (pokud existují). Obsah databáze je úzce vázán na existenci postupů správné praxe, či podobných konsensuálně přijímaných dokumentů – např. příslušných oborových standardů (a tedy i jako nástroj na podporu jejich vytváření).

Vyzýváme Autorizovaná živnostenská společenstva HK ČR o zapojení se
do procesu a naplňování databáze!

 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/