Kontakt

Gabriela Pluhařová
Tajemnice profesních unií

Kontakt
mobil:  725 211 807
e-mail: pluharova@komora.cz
www.facebook.com/podporujemeremeslo

 

Profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena stovkou oborových asociací. Asociace jsou dle svých oborů rozděleny do 4 profesních unií.