Řemeslo v komoře

Zasazujeme se o zvýšení autority a prestiže řemeslných oborů.

Podílíme se na tvorbě a zdokonalování zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání. Usilujeme o zjednodušení, sjednocení a snížení administrativní zátěže.

Spolupracujeme při tvorbě a změnách technických norem a pravidel správné praxe.

Koordinujeme přístup svých členů k řešení problémů, formuluje společná stanoviska a systémově je ovlivňujeme účastí ve veřejné i odborné diskusi, předkládáme vlastní návrhy a intervence.

Spolupracujeme se školskými zařízeními na výchově nových řemeslníků, podporujeme zvyšování odborné kvalifikace pedagogů, prosazujeme opětovné zavedení mistrovské zkoušky a celoživotní vzdělávání řemeslníků.

 

Staňte se fanouškem PODPORUJEME ŘEMESLO.
Podpořte s námi řemeslný fortel, vzdělávání, mistrovskou práci s kvalitními materiály a technologiemi.

 

Publikace