Řemeslo v komoře

Hospodářská komora ČR se zasazuje o zvýšení autority a prestiže řemeslných oborů, které reprezentuje (seznam začleněných společenstev). Podílí se na tvorbě a zdokonalování zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání. Usiluje o zjednodušení, sjednocení a snížení administrativní zátěže. Spolupracuje při tvorbě a změnách technických norem a pravidel správné praxe. Koordinuje přístup svých členů k řešení problémů, formuluje společná stanoviska a systémově ovlivňuje účasti ve veřejné i odborné diskusi, předkládá vlastní návrhy a intervence. Kooperuje se školskými zařízeními na výchově nových řemeslníků, podporuje zvyšování odborné kvalifikace pedagogů, prosazuje opětovné zavedení mistrovské zkoušky a celoživotní vzdělávání řemeslníků.

Dále HK ČR a věnuje pozornost problematice kvality práce a kvality výrobků.

V této oblasti se zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

Aktuality z řemesel

Staňte se fanouškem PODPORUJEME ŘEMESLO.
Podpořte s námi řemeslný fortel, vzdělávání, mistrovskou práci s kvalitními materiály a technologiemi.

Setkání profesních cechů s prezidentem Milošem Zemanem v roce 2016.