Rekodifikace stavebního práva

Potřeba zásadní změny celého veřejného stavebního práva v České republice se naplno projevila v průběhu projednávání poslední novely stavebního zákona (přijata zákonem č. 225/2017 Sb.), která přinesla sice podstatné, leč dílčí změny. Aby byla úprava veřejného stavebního práva efektivní a funkční, přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, je nezbytné připravit nejen nový stavební zákon, ale je nutné navrhnout a přijmout i zásadní úpravy mnoha souvisejících zákonů a provést též podstatnější reformu veřejné správy v České republice.

Na novém stavebním zákoně spolupracuje Hospodářská komora a Ministerstvo pro místní rozvoj na základě memoranda podepsaného 8. října 2018 (více také v tiskové zprávě, kontakt pro novináře zde). Do příprav zákona se můžete zapojit i Vy svými podněty. Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář s Vaším podnětem.

Návrh stavebního zákona vč. Důvodové zprávy, Závěrečné zprávy RIA a Rozdílové tabulky byl 25. listopadu 2019 vložen do eKlepu v rámci meziresortního připomínkového řízení. Návrh zákona v eKlepu zde a materiál k připomínkování na webu Hospodářské komory zde.

7. února 2020: Nekoncepční změny v rekodifikaci jsou začátkem konce skutečné změny stavebního práva v ČR, varuje Hospodářská komora

Podněty veřejnosti k přípravě nového stavebního zákona

  • Max. file size: 8 MB.
  • Váš e-mail nebude zveřejněn. Pošleme na něj potvrzení o přijetí Vašeho podnětu.