Informace od regionálních komor a začleněných společenstev

Regionální hospodářské komory

Hospodářská komora Praha 1

Místopředseda Hospodářské komory Prahy 1, Filip Dvořák, připravil příspěvek do sloučené rozpravy k jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy 16. 4. 2020. Celý text naleznete zde.

Hospodářská komora Praha 1 se stala partnerem projektu UniHack: Inovuj Česko, který proběhne online od pátku 1. 5. do neděle 3. 5. 2020. Cílem projektu je přijít s rychle realizovatelnými nápady, které pomohou vdechnout život firmám, organizacím a místům, kterým pandemie nasadila roušku. Více informací naleznete zde.

Jihočeská hospodářská komora

Pouze 7 % respondentů průzkumu mezi členskými firmami Hospodářské komory ČR prozatím zmínilo, že muselo přistoupit k propouštění. „Některé firmy začínají mít zájem o dočasné poskytnutí volných kapacit, a to jak zaměstnanců a strojů, tak prostor jiné firmě. Je to z toho důvodu, že by samy tyto kapacity nabídly, nebo si je pronajaly. Uvidíme, jak tuto možnost firmy využijí. Určitě se to netýká všech, ale myslím, že je to velká pomoc jak pro firmy, které se potýkají snedostatkem zakázek, tak i těch, které naopak nemají zaměstnance či prostory,“ uvedl Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory. Více naleznete v tiskové zprávě.

Ředitel Luděk Keist také poskytl rozhovor serveru idnes.cz, ve kterém se k současné situaci vyjadřuje. Celý rozhovor z 1. 4. 2020 naleznete zde.

Třeboňské firmy se rozhodly reagovat na aktuální situaci ve školách. Chybí v nich totiž potřebné technické vybavení a řada žáků tak má problém s on-line výukou. Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou během necelých pěti dnů třeboňské firmy zajistily a předaly třináct notebooků do dvou základních škol a jednoho víceletého gymnázia. Více naleznete v tiskové zprávě ze 17. 4. 2020.

Současný stav potvrzuje, že některé firmy, a to především ty menší, jsou schopny se i přes nelehkou situaci přizpůsobit mimořádným okolnostem. Upravují svou nabídku a rozšiřují své produkty. Takové firmy je třeba podpořit v jejich rozvoji. Aktuálně je vyhlášeno několik programů, které mohou firmám pomoci třeba se zaváděním nových inovací nebo ve sdílení poznatků a know-how ve výzkumné sféře. Více naleznete v tiskové zprávě z 21. 4. 2020.

Komora bude v již zavedeném on-line katalogu Členi členům nově zveřejňovat i tzv. Komorové vouchery. Ty mají pomoci podnikatelům, kteří nyní kvůli opatřením vlády nemohou běžně poskytovat své služby. Ačkoliv budou zájemci moci využít zakoupené poukazy až po uvolnění opatření, již nyní může příjem z prodaných voucherů pomoci firmám i živnostníkům s udržením kladného cash flow. Více naleznete v tiskové zprávě z 12. 5. 2020.

Pět hospodářských komor v česko-bavorském příhraničí navrhuje okamžitý návrat k úplné svobodě pohybu a svobodnému poskytování služeb. Více naleznete v tiskové zprávě z 13. 5. 2020.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje 9. 4. 2020 rozeslala Hradubickou velikonoční výzvu starostkám a starostům všech obcí a měst v obou krajích, největším zaměstnavatelům v regionu a také všem svým členům. Výzva apeluje na to, aby se neodkládaly, neomezovaly a nerušily plánované investiční akce.

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Krajská hospodářská komora Střední Čechy se od 16. 3. 2020 věnovala následujícím aktivtám souvisejícím s koronavirovou pandemií. Souhrnný dokument byl připraven k 15. 4. 2020.

Okresní hospodářská komora Olomouc

Okresní hospodářská komora Olomouc eviduje množství požadavků, podnětů a témat od podnikatelů a firem z regionu. Vše shrnují v tomto dokumentu. „Nedovolme koronaviru na dlouhá léta poškodit dlouho budovanou českou ekonomiku, tradiční průmysl a v důsledku také rozvoj regionu, České republiky i životní podmínky našich spoluobčanů. Již nyní je množství firem na hranici samotné existence. Není to dáno jejich nepřipraveností či nestabilitou, ale zcela objektivními faktory a přímo opatřeními souvisejícími s vyhlášeným nouzovým stavem,“ uvádí Radim Kašpar, ředitel Okresní Hospodářské komory Olomouc.

3. 4. 2020 vyšel rozsáhlý rozhovor s ředitelem Radimem Kašparem v Hanáckém večerníku. Ředitel v rozhovoru například odpovídá na otázky, co firmy v současné situaci nejvíce potřebují, kdo by jim měl pomoci a jak v krizové době pomáhá sama komora.

OHK Olomouc spolu s městem spustila projekt Olomouc si pomáhá. Společně tak vytvořili prostor pro prezentaci nabídky restaurací a kaváren, obchodu a služeb, sportu, kultury a zábavy v době, kdy musejí mít uzavřený nebo omezený provoz. Olomoučané mohou ukázat, že jim záleží na jejich oblíbených obchůdcích, kavárnách či třeba divadle. Město a Dopravní podnik na podporu kampaně poskytly svůj volný reklamní prostor zdarma. Bližší informace naleznete zde.

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Zástupci OHK v Prostějově JUDr. Bohuslav Švamberk, předseda představenstva, a Helena Chalánková, ředitelka na prostějovské radnici, poděkovali jménem podnikatelů a živnostníků Statutárnímu městu Prostějovu za podporu podnikatelů při zvládání důsledků koronavirové krize. Netradiční dort převzali primátor František Jura a první náměstek Jiří Pospíšil. Více najdete zde.

Ředitelka OHK v Prostějově Helena Chalánková se vyjádřila k aktuální situaci prostějovských podnikatelů v Radničních listech. Více najdete zde.

 

Společenstva začleněná v Hospodářské komoře

Asociace českých nábytkářů

Asociace českých nábytkářů požaduje, aby další vládní opatření byla směřována tak, aby se po odvolání opatření ekonomika rozjela co nejrychleji. Asociace zároveň podporuje návrhy opatření prosazované Hospodářskou komorou. Náklady členů AČN tvoří z 21 % osobní náklady (1,7 mld. Kč ročně) a ze 70 % výkonová spotřeba. Zastavením výroby se omezí výkonová spotřeba, ne však osobní náklady. Ty, i v případě výpovědi pro nadbytečnost, tu budou ještě minimálně 5 měsíců.

7. 4. 2020 asociace vydala tiskovou zprávu, ve které požaduje pro podnikatele stejné podmínky jako v Německu.

Z bleskového výzkumu mezi svými členy, asociaci jednoznačně vyplynulo, že čeští nábytkáři jsou schopni zaručit svým zaměstnancům i zákazníkům stejnou úroveň bezpečí před nemocí COVID 19 jako autosalony, které budou otevřeny 20. 4. 2020. Asociace to uvedla v tiskové zprávě 16. 4. 2020.

Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu

Karanténní opatření proti COVID-19 zapříčiňují nárůst telefonních hovorů. Přetížené soukromé i státní kapacity přebírají externí call centra. Nejčastěji se soustředí na pomoc státním tísňovým nebo informačním linkám. Z ankety mezi členskými i nečlenskými call centry Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu vyplývá, že většina z nich navyšuje kapacitu až o 100 %. Zhruba 90 % operátorů přitom funguje z domova v rámci home office. S až 500% nárůstem se potýkají rozvážkové služby, linka 1188 registruje o 400 % více hovorů.

Asociace hotelů a restaurací ČR + často kladené dotazy + analýza dopadů na odvětví cestovního ruchu

Asociace hotelů a restaurací konzultovala usnesení Vlády České republiky ze dne 16. 3. 2020, vztahující se k poskytování ubytovacích služeb. Na základě toho připravila dokument s často kladenými otázkami a odpovědi na ně, aby zefektivnila komunikaci s podnikateli v cestovním ruchu. Zároveň představila analýzu modelových dopadů na odvětví cestovního ruchu v ČR vyplývající ze světové pandemie koronaviru.

4. 5. 2020 vydala asociace tiskovou zprávu, ve které kvituje návrhy na snížení DPH pro ubytovací služby. Podrobnosti můžete nalézt zde.

Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu

Inovativní farmaceutické společnosti vyvíjejí maximální úsilí v boji s aktuální koronavirovou epidemií. Jejich aktivity jsou zaměřeny především, nikoli však výhradně, na výzkum a vývoj antivirotik či vakcín, léčebných a diagnostických metod. „V současné době je v různém stadiu vývoje přibližně 30 antivirových léčiv,“ informuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu.

Asociace komunikačních agentur

V agenturách nyní zůstávají vesměs jednotky lidí, pokud vůbec. Až na jeden případ jsou vybaveni ochrannými pomůckami. Velmi různý je odhadovaný pokles příjmu. Většina uvádí mezi 30 – 50%, nicméně v jednotlivých případech jde o tři čtvrtiny příjmu i více. V závislosti na velikosti agentury a zaměření to pak znamená jednotky či nižší desítky milionů korun. Ale u velkých agentur, které do ankety nezasáhly ,to mohou být desítky až stovky miliónů. Bohužel celkový pokles trhu lze v tuto chvíli jen obtížně predikovat.

8. 4. 2020 se asociace spolu s dalšími subjekty připojila k výzvě vládě České republiky v Prohlášení komunikačního průmyslu. Prohlášení podpořila i tato začleněná společenstva Hospodářské komory: ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, APA – Asociace producentů v audiovizi, APR – Asociace public relations a SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy.

Asociace péče o seniory

Stanovisko Asociace péče o seniory k pandemii nového typu koronaviru a doporučení pro ty přicházející do kontaktu s chronicky nemocnými a seniory, kteří jsou nejvíce ohroženi na životě.

Asociace prádelen a čistíren

Asociace prádelen a čistíren přináší  na svých webových stránkách přehled užitečných informací pro dotčené podniky. Připravila také otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi s žádostí o zařazení služeb prádelen do kritické infrastruktury.

Jak se s krizí snaží vypořádat malé prádelny a čistírny naleznete v tomto článku.

Asociace producentů v audiovizi

Asociace producentů v audiovizi publikuje novinky pro své členy prostřednictvím webového newsletteru. Zároveň připravila materiál Audiovize vs COVID-19, který shrnuje současnou situaci českého audiovizuálního průmyslu. Ten je jedním z nejsilnějších kreativních průmyslů v Česku, ale bohužel patří spolu s cestovním ruchem a gastronomií mezi odvětví nejvíce zasažené COVID-19. V březnu se zavřela kina, přestalo se natáčet, celé odvětví se zastavilo. Asociace touto cestou nabízí svou pomoc při řešení dopadů krize a restartu celého odvětví.

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Také Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků se snaží prostřednictvím svých členů pomáhat v zajištění opatření proti šíření koronaviru.  Asociace současně jedná o možnosti dodat zejména nedostatkové respirátory FFP3 ze zahraničí a pomoci tak v předzásobení nemocnic a dalších uživatelů tohoto tolik žádaného zboží.

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR

Situace v oboru je zhruba následovná: většina prodejen s malířskými potřebami bude otevřena, prodávají též dezinfekční prostředky a někde i drogérii. Pro firmy by prodej neměl být přerušen, případně si zboží objednejte e-mailem nebo telefonicky. Doporučujeme si vždy ověřit, zda je konkrétní prodejna otevřena.

Cech mechanických zámkových systémů ČR

V reakci na opatření přijatá vládou ČR a vyhlášení nouzového stavu, Cech mechanických zámkových systémů ČR vydává následující informace a doporučení pro občany: klíčové služby, nouzové otvírací služby a služby montáže / opravy / výměny mechanických zábranných prostředků – jsou vyjmuty z opatření vlády. Jedná se o činnost a provozovny související nebo napojené na stavebnictví, a o služby pro domácnosti.

Česká asociace interim managementu

Česká asociace interim managementu připravila rozsáhlou příručku Krizové řízení podniků a koronavirus.

Česká fintech asociace

Česká fintech asociace přichází s projektem Zachraň svou firmu, který je určen především pro živnostníky, malé a střední firmy, jež nejsou schopni kvůli COVID-19 nyní dodávat zákazníkům. Zákazníci mají tak možnost nákupu poukazu a tím okamžitě podporují svou firmu, která nyní nezbytně potřebuje finance na překlenutí doby, kdy je nuceně zavřená. Protože mzdy a další pravidelné výdaje musí nadále platit. Cílem tohoto neziskového projektu je tak pomoci propojovat firmy a jejich zákazníky, kteří by rádi pomohli svým oblíbeným firmám.

Česká komora fitness

Fitness centra počítají ztráty a pro mnohé z nich bude jejich uzavření, ke kterému došlo v pátek 13. 3. 2020 v důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR z důvodu nákazy koronavirem COVID-19, zlomové. Právě pohyb je ale jedním z faktorů, které zvyšují imunitu. Česká komora fitness doporučuje zapojit se do úsilí o snížení šíření nákazy a vymyslet způsoby, jak lidem dopřát pohyb i v současné nelehké situaci. Více v tiskové zprávě zde.

Komora současně připravila k 7. 4. 2020 Deklaraci NEJEN fitness sektoru. Krizi vnímá i jako příležitost upozornit na fatální důsledky nedostatku pohybové aktivity v každodenním životě a současně chce nabídnout kapacitu a služby fitness center, klubů, trenérů i instruktorů k dlouhodobé změně, která se zdá být nezbytná nejen kvůli koronaviru, ale z i hlediska trvalé udržitelnosti systému zdravotní péče v ČR.

Česká komora fitness připravila aktualizovanou verzi Manuálu pro provoz fitness center od 25. 5. 2020. Další informace najdete také na webových stránkách komory.

Český svaz pivovarů a sladoven

25. 5. 2020 se po dvou a půl měsících otevřely vnitřní prostory hospod a restaurací v Česku. Poslední dva týdny, kdy jsou otevřené restaurační zahrádky, potvrdily, že návrat hostů bude pozvolný a bude trvat týdny až měsíce, než se návštěvnost vrátí na původní úroveň. Podle prvních odhadů se tržby otevřených podniků zatím pohybují na úrovni 30-40 % obvyklých hodnot a zdaleka ne všechny restaurace otevřely v minulých dnech zahrádku. Řada z nich na to nemá podmínky nebo čekala až na otevření vnitřních prostor. Více naleznete v tiskové zprávě.

Elektrotechnický svaz český

Radek Roušar, člen představenstva HK ČR a prezident Elektrotechnického svazu českého vydal výzvu, ve které apeluje na vládu a samosprávu, aby byla smysluplně využita současná situace, kdy jsou na jedné straně prázdné budovy škol, školek, jeslí a úřadů a na straně druhé volná kapacita řemeslníků z řad OSVČ a malých firem, kteří by mohli v malých skupinkách provádět údržbu, opravy, či vylepšení stávajícího standardu.

Potravinářská komora České republiky

V potravinářských firmách běží výroba ve třísměnných provozech, šest a půl dne v týdnu, řada pracovníku zůstává v práci 12 až 14 hodin, firmy zřídily ve svých prostorách za dodržení všech hygienických a bezpečnostních podmínek místnosti, kde mohou být přes den děti zaměstnanců. A to vše za jedním jediným účelem – aby byly pulty obchodů plynule zásobovány a spotřebitelé se dostali ke všem potravinářským výrobků, ale i ovoci, zelenině, masu v takovém sortimentu, na jaký jsou zvyklí. Každý den je PK ČR ve spojení s ministerstvem zemědělství, které se maximálně snaží zabezpečit pro potravináře a zemědělce, alespoň nejnutnější dezinfekci a ochranné pomůcky.

Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK ČR

„Vláda by měla vykompenzovat v systému veřejného zdravotního pojištění výpadek způsobený odložením plateb OSVČ, tj. jednorázově navýšit příjmy o 10 miliard korun. Věřím, že v tomto najde i podporu opozice. Nelze spoléhat pouze na využití rezerv na účtech zdravotních pojišťoven,“ řekl Zdravotnickému deníku Ivo Hlaváč, předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory.

Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP + 5 požadavků automobilového průmyslu k řešení následků COVID-19

Sdružení automobilového průmyslu oceňuje přístup české vlády a výrazný posun v přijatých opatřeních v boji proti následkům pandemie koronaviru. Finální podoba tzv. kurzarbeitu vychází vstříc racionálním požadavkům ze strany zaměstnavatelů a podnikatelů a nejen pro firmy v autoprůmyslu je tato pomoc zásadní pro zachování tisíců pracovní míst. Aby situace, která vyžaduje taková opatření, netrvala příliš dlouho, Sdružení automobilového průmyslu je připraveno dále jednat o opatřeních na podporu nastartování odvětví a celé ekonomiky. Více informací ZDE.

Výroba automobilů v březnu dramaticky poklesla, když proti loňskému roku bylo vyrobeno o 47 452 automobilů méně (tj. – 36,2 %). Po růstu výroby v lednu a únoru tak kvůli pandemii koronaviru došlo k výraznému narušení jinak velmi slibného vstupu do letošního roku. Téměř 90 % firem v odvětví bylo donuceno zastavit nebo významně omezit výrobu. Firmy automobilového průmyslu zdůrazňují, že bez přijetí rychlých a robustních opatření pro restart výroby a trhu nelze v dohledné době očekávat návrat k normálnímu chodu a situace se tak nebude zlepšovat. Více naleznete v tiskové zprávě.

Společenství čerpacích stanic ČR

Společenství čerpacích stanic přináší náměty v souhrnném dokumentu věnovaném koronaviru.

Společenstvo kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR svým členům doporučuje: provádění kominických prací (mimo havárie) v objektech zdravotnických zařízení, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou apod. jakož i provádění kominických prací v bytových domech, kde je nutná návštěva většího počtu bytových jednotek, odložte na pozdější termíny.

Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí

Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí spolu s dalšími subjekty připravilo prohlášení eventového a veletržního průmyslu, tj. organizátorů hromadných akcí a jejich dodavatelů, kterým v aktuální situaci bylo znemožněno podnikání a to v první linii. V prohlášení mimo jiné apelují, že je potřeba zavést rozumný systém „kurzarbeit“ pro další období mezi zrušením zákazu a plnohodnotným obnovení činnosti.

Svaz chemického průmyslu ČR

Svaz chemického průmyslu ČR připravil žádost o zvážení podpory klíčovým odvětvím, mezi kterými zaujímají zvláštní postavení podniky s nepřetržitým provozem. Seznam klíčových odvětví pak naleznete ZDE.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR na svých webových stránkách přináší novinky pro dotčené podniky včetně tiskových zpráv a dopisů adresovaných státním institucím. Ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR, Fórem cestovního ruchu ČR a Svazem léčebných lázní ČR připravil k 8. 4. 2020 podrobný Záchranný plán cestovního ruchu. Společně v něm vyzývají vládu, aby se konečně seriózně začala zabývat faktickými dopady návrhů, které předložily v rámci záchrany cestovního ruchu v České republice. Další informace naleznete i v tiskové zprávě.

Unie filmových distributorů

Zákaz shromažďování osob způsobil plošné uzavření kin, které existenčně zasáhlo všechna kina, filmové distributory a jejich producenty. Digitální distribuce, která mohla nabídnout možnou alternativu alespoň některým distributorům a producentům, je bohužel devastována nelegálním šířením filmových děl, u kterých je momentálně zaznamenám značný narůst, skoro až o 50 %. Více se dozvíte ve stanovisku Unie filmových distributorů.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem