Rada přijala pozici k programu Erasmus+

27.11.2018

Rada včera přijala částečný obecný přístup k návrhu nařízení, které se týká programu Erasmus+ na období 2021-2027. Cílem návrhu je zpřístupnit studijní mobilitu co největšímu počtu zájemců a rozšířit působnost programu na všechny úrovně vzdělávání a přípravy. Kromě toho je cílem návrhu zpřístupnit studijní mobilitu mladým lidem s omezenými příležitostmi, zvýšit zapojení malých organizací a podporovat jak formální, tak neformální a informální učení. Návrh nařízení nezohledňuje finanční stránku programu, jelikož finální rozpočet programu bude záviset na celkovém rozpočtu víceletého finančního rámce na období 2021-2027.

Více informací na https://cebre.cz/aktuality/legislativa-eu-vnitrni-trh/rada-prijala-pozici-k-programu-erasmus

/jak-na-