Efektivní management kvality – průvodce ISO 9001

Vážení podnikatelé,

Norma ČSN EN ISO 9001:2016 ovlivní řadu certifikovaných organizací. Sekce kvality HK ČR
pro vás připravila průvodce, pomocí kterého se můžete lépe zorientovat ve změnách
a nových požadavcích. Novinky představují zjednodušení v oblasti dokumentace, na
druhou stranu je větší důraz dáván na praktické každodenní prokazování kvality vašich
produktů a služeb. Přednost dostává obsah před formou a požadavek zohlednění možných
rizik vytváří potenciál zvýšení efektivity provozu a minimalizace možných negativních
dopadů na shodu výrobků a služeb.