Bezpečné podnikání – průvodce ISO 45001

Vážení podnikatelé,

Norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti o ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití ovlivní řadu organizací. Sekce kvality HK ČR pro vás připravila nového průvodce ISO 45001, pomocí kterého se můžete rychle zorientovat ve změnách a v nových požadavcích. Podobnými změnami prošly normy ISO 9001 a ISO 14001. S požadavky norem pro základní systémy managementu (ISO 9001 a ISO 14001) se máte možnost seznámit v již dříve publikovaných průvodcích. Průvodci ISO 9001 a ISO 14001 jsou vhodným základem předtím, než začnete používat průvodce pro ISO 45001. Naše publikace bezpečným podnikáním byla zpracována tak, aby ji bylo možné použít i samostatně.