Projekt: Vzdělávání zaměstnanců členů HK ČR

Výsledek obrázku pro Operační program Zaměstnanost

Program:

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010958

Realizace projektu:

Harmonogram: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

Délka trvání projektu:

36 měsíců

Specifický cíl:

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšit jejich odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a umožnit další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli v následujících oblastech:

  • obecné IT
  • měkké a manažerské dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • specializované IT
  • účetní, ekonomické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné vzdělání

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Další informace k projektu Vám poskytne Kateřina Horáková na emailu horakova.katerina@komora.cz

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/