Zámkař

Kvalifikace

Zámkař (69-038-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu mechanických zámkových systémů ČR (https://cmzs.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

K výkonu zkoušky je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině osobní a provozní služby.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne

pan Ing. Petr Fráz
Cech mechanických zámkových systémů ČR
petr.fraz@cmzs.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek:

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Školicí středisko TREZOR TEST – Klecany, Středisko CMZS-ČR

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
69-038-HZámkař3-4 hod8750

PŘIHLÁŠKA

Přiložené soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/