Zámečník

Kvalifikace

Zámečník, 23-003-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Okresní hospodářské komory Olomouc. Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Místo zkoušky

Střední škola technická Přerov

Kontakt pro zasílání přihlášek:

zkousky@komora.cz

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
23-003-HZámečník9,5-10,5 hod5000

PŘIHLÁŠKA

Přiložené soubory

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora