Výtahář

Kvalifikace

  • Montér/montérka výtahů, 23-046-H
  • Montér výtahů specialista/montérka výtahů specialistka, 23-047-H
  • Odborný servisní pracovník/odborná servisní pracovnice výtahů, 23-049-M
  • Servisní pracovník/pracovnice výtahů, 23-048-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Unie výtahového průmyslu (https://uvp-cr.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Pokud účast na zkoušce vyžaduje získání předchozí jiné kvalifikace, zašle doklad o kvalifikaci a vzdělání před konáním zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Společnost Výtahy s.r.o. Velké Meziříčí, adresa: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
23-046-HMontér/montérka výtahů4-6 hod8000vytah
23-047-HMontér/montérka výtahů specialista5-8 hod8000vytah
23-049-MOdborný servisní pracovník/odborná servisní pracovnice výtahů3-5 hod8000vytah
23-048-HServisní pracovník/pracovnice výtahů5-6 hod8000vytah

PŘIHLÁŠKA

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/