Umělecká řemesla

Kvalifikace

  • Umělecký štukatér/umělecká štukatérka (82-011-H)
  • Umělecký pozlacovač/umělecká pozlacovačka (82-012-H)
  • Ruční krajkář/krajkářka (82-033-H)
  • Ruční tkadlec/tkadlena (82-051-H)
  • Tkadlec/tkadlena tapisérií (82-052-H)
  • Zlatník a klenotník/zlatnice a klenotnice (82-013-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea (https://www.rudolfinea.cz/news.php). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na https://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině umělecká řemesla.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině umění a užité umění.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne:

Rudolfinea – sdružení pro umělecká řemesla, email : info@rudolfinea.cz

Ke zkouškám PK Ruční krajkář/krajkářka, Ruční tkadlec/tkadlena a Tkadlec/tkadlena tapisérií

Dana Mašková: dmmaskova@volny.cz

Jolana Davidovičová: joladavid@seznam.cz

Ke zkoušce Zlatník a klenotník/zlatnice a klenotnice

Leoš Lambeitl: spvzlat@volny.cz

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace včetně platebních instrukcí.

Kontakt pro zasílání přihlášek:

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Praha
  • Kamenné Žehrovice

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
82-011-HUmělecký štukatér/umělecká štukatérka40-48 hod26250umeni
82-012-HUmělecký pozlacovač/umělecká pozlacovačka40-48 hod15750umeni
82-033-HRuční krajkář/krajkářka14-21 hod12038umeni
82-051-HRuční tkadlec/tkadlena12-18 hod10425umeni
82-052-HTkadlec/tkadlena tapisérií16-24 hod13650umeni
82-013-HZlatník a klenotník/zlatnice a klenotnice40-48 hod29990umeni

PŘIHLÁŠKA