Umělecká řemesla

Kvalifikace

  • Umělecký štukatér (82-011-H)
  • Umělecký pozlacovač (82-012-H)
  • Ruční krajkářka (82-033-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea (https://www.rudolfinea.cz/news.php). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na https://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině umělecká řemesla.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině umění a užité umění.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne

Rudolfinea – sdružení pro umělecká řemesla, email : info@rudolfinea.cz

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek:

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Praha
  • Kamenné Žehrovice

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
82-011-HUmělecký štukatér40-56 hod26250
82-012-HUmělecký pozlacovač80-160 hod15000
82-033-HRuční krajkářka14-21 hod12038

PŘIHLÁŠKA

Přiložené soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/