Úklidový pracovník

Kvalifikace

  • Úklidový pracovník administrativních ploch, 69-008-E
  • Úklidový pracovník v potravinářských provozech, 69-009-E
  • Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních, 69-010-E
  • Úklidový pracovník – speciální práce, 69-011-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy České asociace úklidu a čištění (https://www.cac-clean.cz/default.aspx). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz 


Místo zkoušení

  • Praha
  • Brno
  • Opava

Je možné se na zkoušku připravit?

Před zkouškami je možné absolvovat specializovaný kurz. Kurzy obsahují vždy teoretickou část a praktický nácvik, a jsou zaměřené na zvládnutí specializace zkoušek.

Kontakt

Mgr. Irena Bartoňová Pálková
bartonova.palkova@ipmanagering.cz

sekretariat@cac-clean.cz

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
69-010-EÚklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních2-4 hod5500
69-009-EÚklidový pracovník v potravinářských provozech2-6 hod6000
69-011-HÚklidový pracovník – speciální práce4-6 hod8500
69-008-EÚklidový pracovník administrativních ploch2-4 hod3500

Přiložené soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/