Topenář a montér

Kvalifikace

  • Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H
  • Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H
  • Topenář/topenářka 36-004-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu topenářů a instalatérů (https://www.cechtop.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky

naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Školící středisko firmy Hamrozi, s.r.o. se sídlem v Českém Těšíne, Polní ulice č. 1814/12.

Nabídka akreditovaných programů MŠMT pro topenáře a montéry

Kontakt:

paní Iwona Šecková, fa Hamrozi, s.r.o.,
místo konání rekvalifikací Český Těšín
seckova@hamrozi.cz

tel. 605 264 996

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
36-005-HMontér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení10-14 hod8500topenar
36-003-HMontér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace10-14 hod10200topenar
36-004-HTopenář/topenářka10-14 hod10200topenar