Skladník

Kvalifikace

Skladník 66-002-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Svazu obchodu a cestovního ruchu (https://www.socr.cz/) a Svazu českých a moravských spotřebních družstev (https://www.skupina.coop/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Brno
  • Ostrava
  • Uherský Ostroh

a podle potřeb zájemců

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
66-002-HSkladník3-4 hod3500

Přiložené soubory

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem