Prodavač a pokladní

Kvalifikace

  • Pokladní 66-001-H
  • Prodavač 66-003- H
  • Manažer prodeje 66-004- H

Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky, resp. praktici, špičky v oboru ze Svazu českých a moravských spotřebních družstev či Svazu obchodu a cestovního ruchu. Každý autorizovaný zástupce HK ČR uvedený v seznamu má bohaté manažerské zkušenosti z maloobchodu a ve vzdělávání dospělých.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Brno
  • Moravský Krumlov
  • Praha
  • Uherský Ostroh

Kontakty pro nabídku rekvalifikačních kurzů

JEDNOTA, spotřební družstvo
Moravský Krumlov
Marcela Sklenská
marcela.sklenska@jednotamk.cz

JEDNOTA, spotřební družstvo
Uherský Ostroh
Josef Roubal
roubalj@jednotaostroh.cz

 Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
66-001-HPokladní1-2 hod2200
66-003- HProdavač5-7 hod3500
66-004- HManažer prodeje5-6 hod4300

Přiložené soubory

Než bude pozdě