Pracovník/pracovnice provozu prádelny a čistírny

Kvalifikace pro prádelnictví

  • Pracovník/pracovnice provozu prádelny, 31-018-H
  • Pracovník/pracovnice pronájmu prádla, 31-028-H

Kvalifikace v oboru čištění

  • Pracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, 31-019-H
  • Pracovník/pracovnice provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H
  • Detašér/detašérka čistírny a prádelny, 31-027-H

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Asociace prádelen a čistíren (https://www.apac.cz/kontakt/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení pro tyto kvalifikace je na adrese společnosti Chrištof, spol. s r.o. Komárovského nábřeží 465/10, 617 00 Brno

  • Pracovník/pracovnice provozu prádelny, 31-018-H
  • Pracovník/pracovnice pronájmu prádla, 31-028-H

Místo zkoušení pro tyto kvalifikace je firma Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

  • Pracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, 31-019-H
  • Pracovník/pracovnice provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H
  • Detašér/detašérka čistírny a prádelny, 31-027-H 

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
31-018-HPracovník/pracovnice provozu prádelny6-8 hod5000pradelna
31-028-HPracovník/pracovnice pronájmu prádla6-8 hod5000pradelna
31-019-HPracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění6-8 hod5000pradelna
31-020-HPracovník/pracovnice provozu čistírny usní a kožešin6-8 hod5000pradelna
31-027-HDetašér/detašérka čistírny a prádelny6-8 hod5000pradelna

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/