Pokrývač

Kvalifikace

  • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových (36-067-H)
  • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových (36-068-H)
  • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin z přírodní břidlice (36-069-H)
  • Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice (36-070-H)
  • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (36-121-H)
  • Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými (36-122-H)
  • Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (36-123-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (Cech klempířů, pokrývačů a tesařů: Úvod (cech-kpt.cz)). Tímto garantujeme klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Úplnou profesní kvalifikaci Pokrývač (36-69-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .
Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v oboru.
  • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (36-121-H)
  • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových (36-067-H)
  • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových (36-068-H)

Informace ke zkoušce

Aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy musí uchazeč předložit: dokumenty potvrzující oprávnění k obsluze drobného el. nářadí, obsluze strojů, zdvihacích a dopravních zařízení, vazačský průkaz a doklad o všeobecném školení z BOZ při práci na střechách. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru pokrývač nebo absolvoval školení nebo kurz.

Podrobnější informace k obsahu zkoušek

Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

Jaké jsou vstupní požadavky na uchazeče o zkoušku?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a zašle na HK ČR. Následně obdrží pozvánku, ve které dostane podrobnější informace a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Střední odborná škola Jarov, Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9

Kontakt k odborné stránce zkoušky:

Tajemnice – Ladislava  Kašpárková Dudková
Mobilní telefon : 725 137 590; e-mail: cech@cech-kpt.cz

 

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
36-067-HPokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových8-16 hod12000pokrývač
36-068-HPokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových8-16 hod12000pokrývač
36-069-HPokrývač/pokrývačka skládaných krytin z přírodní břidlice8-16 hod12000pokrývač
36-070-HPokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice8-16 hod12000pokrývač
36-121-HPokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových8-16 hod12000pokrývač
36-122-HPokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými8-16 hod12000pokrývač
36-123-HPokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými8-16 hod12000pokrývač