Pokrývač

Kvalifikace

  • Pokrývač skládaných krytin, 36-030-H
  • Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech, 36-031-H
  • Pokrývač skládaných krytin střech historických budov, 36-032-H

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (https://www.cech-kpt.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
Podrobnější informace k obsahu zkoušek najdete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/, skupina oboru Stavebnictví.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Brno
  • Průhonice
  • Větřkovice

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
36-030-HPokrývač skládaných krytin6-9 hod6000
36-032-HPokrývač skládaných krytin střech historických budov8-11 hod6000
36-031-HPokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech7-10 hod6000

Přiložené soubory

Než bude pozdě