Podlahář

Kvalifikace

  • Podlahář dřevěných podlah, 36-033-H
  • Podlahář plovoucích podlah, 36-035-H
  • Podlahář povlakových podlah, 36-036-H
  • Podlahář bezespárových podlah, 36-037-H

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu podlahářů (https://www.cech-podlaharu.org/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Střední škola polytechnická
Jílová 36
Brno. 

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
36-033-HPodlahář dřevěných podlah11-12 hod8700
36-035-HPodlahář plovoucích podlah7-10 hod5500
36-036-HPodlahář povlakových podlah10-11 hod7400
36-037-HPodlahář bezespárových podlah10-12 hod7400

Přiložené soubory

Než bude pozdě