Obsluha čerpací stanice s PHL

Kvalifikace

Obsluha čerpací stanice s PHL (69-022-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Společenství čerpacích stanic ČR, o. s. (https://www.scs.cz). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč podepisuje čestné prohlášení, že je zdravotně způsobilý pro práci obsluhy čerpací stanice s PHL.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině osobní a provozní služby.

Informace ke zkoušce Vám poskytne 

pan Martin Mikl
Společenství čerpacích stanic ČR
mmikl@csad.com
tel. 602 720 652.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Veselí na Moravě

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
69-022-HObsluha čerpací stanice s PHL3-5 hod8800pumpar

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/