Mlynář

Kvalifikace

  • Skladník, balič a expedient/skladnice, balička a expedientka mlýnských výrobků (29-040-H)
  • Obsluha zařízení sil (29-039-H)
  • Obsluha mlýnských strojů (29-038-H)

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Svazu průmyslových mlýnů (https://www.svazmlynucr.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na https://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině potravinářství a krmivářství.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině potravinářství a potravinářská chemie.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne

pan Dr. Pavel Filip
Svaz průmyslových mlýnů
filip-pavel@tiscali.cz

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Pardubice

Praha

Svijany

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
29-038-HObsluha mlýnských strojů2-4 hod3800mlynar
29-039-HObsluha zařízení sil2-4 hod1800mlynar
29-040-HSkladník, balič a expedient/skladnice, balička a expedientka mlýnských výrobků mlýnských výrobků2-4 hod1800mlynar

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/