Malíř

Kvalifikace

  • Malíř,39-001-H
  • Lakýrník a natěrač, 39-002-H
  • Tapetář, 39-003-H

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů (https://www.cechmal.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Možnost rekvalifikací?

Rekvalifikační programy poskytuje Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36;

Kontakt:  pavlik@jilova.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Střední škola polytechnická Brno
  • Cech malířů a lakýrníků – Praha

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
39- 001 - HMalíř10-14 hod8400
39-002-HLakýrník a natěrač10-14 hod8400
39-003-HTapetář10-14 hod8400

Přiložené soubory

Než bude pozdě