Kamnář

Kvalifikace

  • Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel (36-055-M)
  • Kamnář montér/kamnářka montérka kamen na biomasu (36-117-H)
  • Kamnář montér/kamnářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H)

V případě kamnáře montéra/kamnářky montérky kamen na biomasu a kamnáře montéra/kamnářky montérky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem se jedná o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn k naplnění požadavků §10d zákona, je zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu kamnářů ČR (https://www.cechkamnaru.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

K výkonu zkoušky je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině stavebnictví, geodézie a kartografie.

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne

Cech kamnářů ČR
sekretariat@cechkamnaru.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

V případě profesní kvalifikace kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel:

uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace kamnář, kterou doloží:

  1. dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
  2. osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci.

V případě profesní kvalifikace kamnář montér/kamnářka montérka kamen na biomasu + kamnář montér/kamnářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem:

uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:

  1. dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
  2. dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství nebo
  3. živnostenského oprávnění pro kamnářství

Praktické kamnářské dovednosti již byly ověřeny v rámci absolvování zkoušky z oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář, nebo oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, resp. splněním požadavků živnostenského oprávnění (vstupní požadavky na uchazeče pro tuto profesní kvalifikaci).

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

SOŠ Jarov
Učňovská 1
Praha 9

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.  

Cena zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
36-055-MKamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel30-40 hod24000kamnar
36-117-HKamnář montér/kamnářka montérka kamen na biomasu6 – 8 hod4500kamnar
36-147-HKamnář montér/kamnářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem6 – 8 hod5000kamnar

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/